Andrea Lelková, knihovnice
Změna data burzy učebnic