Tereza Drápalová

Než se rozeběhl školní rok, vydala se sekunda do Mirakula, aby se stmelila po prázdninách a při sportu si popovídala o letních zážitcích. Procvičila se v obratnosti na tamních prolézačkách a zaskákala si na velkých trampolínách. Někteří se rozhodli svlažit se ve vodním světě. Jiní si zalezli do podzemních chodeb, kde bez baterek a telefonů zkoušeli orientaci v prostoru v černočerné tmě. Na lesní cestě jsme si zopakovali, jak dlouho se odpad z různých materiálů v přírodě rozkládá, a také jsme pozorovali  lesní zvěř.

Vyšlo nám počasí, výlet se povedl, a tak jsme zahájili (již druhý) školní rok. Po příjemně stráveném dnu jsme usedli do lavic, abychom se vydali vstříc dalšímu vzdělávání.