Hana Davídková

Pohled na pána na fotce je za tento školní rok paní ředitelce i mně dobře znám. Je to Dr. Kristian Raum, ředitel Gymnázia Friedricha Schillera v Pirně. Vede svoji školu teprve od tohoto školního roku, ale pustil se do práce s velkým nasazením.

Nejprve proběhla výměna přátelských dopisů mezi vedením. Pan ředitel projevil zájem pokračovat v naší započaté spolupráci, která dosud spočívala zejména ve výměnných pobytech na přelomu tercie a kvarty, a rozvíjet ji.

Poté se ozvala paní Petra Pazderová, která na GFS učí češtinu, a obě školy zveřejnily články o tom, jak se vede té druhé. Zároveň jsme naplánovali naše první online setkání. To proběhlo v únoru, kromě naší paní ředitelky, pana ředitele Rauma a organizátorky paní Pazderové jsme se zúčastnily i my s paní Haupt, která zajišťuje výměnný pobyt na německé straně.

A pak už věci nabraly obrátky. Časopis GFS Schiller-Funken  zveřejnil interview s naší paní ředitelkou, jeho záznam najdete i na YouTube kanálu GFS. Pokračovali jsme výměnou kontaktů mezi zájemci o dopisování všech věkových kategorií a jazykových úrovní a navázali online setkáním žáků naší kvarty a jejich deváté třídy, protože ti se měli původně setkat naživo při výměnném pobytu.

Kvartáni a jejich němečtí  partneři dostali za úkol i bez kontaktu naživo zpracovat drobný projekt. Sice to zabralo spoustu času, ale povedlo se.

V červnu jsme tak mohli celou akci uzavřít dalším online setkáním mezi vedením. Shrnuli jsme výsledky jarního úsilí a nastínili plány do budoucna.

Čekají nás velké věci! Nejen, že chceme pokračovat ve výměnném programu, ale věříme, že se spolupráci podaří ještě prohloubit, že si své zkušenosti budou vyměňovat i učitelé obou škol a že naše návštěvy v Pirně a jejich u nás budou častější. Navázání kontaktu obou studentských rad, ke kterému došlo v posledních dnech, je už jen třešnička na dortu.

Kdo z vás tedy zamíří do Pirny příště?