Dagmar Dvořáková

V posledním dubnovém týdnu proběhlo online krajské kolo SOČ. Naši zástupci se v konkurenci vůbec neztratili. Chci touto cestou všem poděkovat za výbornou reprezentaci naší školy. Ti, kteří v konkurenci obsadili první místo, budou naše barvy hájit ve dnech 11.–13. června v celostátním kole. A kdo to bude?

Maturantka Tereza Vlčková postoupila se svou prací Deprese u dospívajících dívek – problém současnosti. Velmi dobře si vedli septimáni a septimánka. Pavel Šrytr, Martin Knespl a Jana Roubová oslovili porotu svými Niners – Modulárními roboty a Víťa Novotný se probojoval na vítěznou pozici Charakteristikou atmosférického aerosolu na české pozaďové stanici v šestiletém časovém rozlišení. V záloze je ještě další maturantka Karolína Blechová s prací Variabilita zpěvů samců lindušky horské a lindušky luční. O jejím postupu do celostátního kola z druhého místa bude po ukončení všech krajských kol v závěru května rozhodovat licitace.

Většina zúčastněných ocenila  přístup členů jednotlivých komisí. Bohužel komise oboru Zdravotnictví obě naše účastnice velmi zklamala svou komunikací před samotnou soutěží i svým přístupem v průběhu soutěže. Doufám, že to byla výjimka a v dalších letech se podobná situace nebude opakovat.

Další ročník SOČ se již připravuje. Letošní třeťáci pracují na svých odborných pracích a na jaře roku 2022 se již všichni těšíme na školní kolo SOČ.