Berenika Smíšková, prima

Hned v prvním týdnu školy jsme absolvovali dva dny adaptačního kurzu. Hráli jsme mnoho seznamovacích her, velice zábavná byla například hra gordický uzel a piraně, ale mnoho dalšího. V pátek 4. 9. jsme se zápalem prožili na hřišti za Tescem s třídním učitelem Jakubem Skalákem a s paní profesorkou Romanou Niemcovou. Celý den jsme sportovali a seznamovali se. Byl to opravdu intenzivní a vydařený den.  Rádi bychom poděkovali školní metodičce prevence Mgr. Dagmar Dvořákové, výchovné poradkyni Mgr. Haně Davídkové a samozřejmě třídnímu Jakubovi Skalákovi a Romaně Niemcové, že nám připravili tak skvělé dny.

Nastala škola a my, abychom se neztráceli a naučili se orientovat, vyrobili jsme si modely a plánky školy. Jeden model byl vytvořen například z lega (Daniela Tesárková, Dorota Zemanová, Julie Fojtíková a Alžběta Simonová), druhý z polystyrenu (Michal Kolumpek), další ze stavebnice Seva (Lukáš Fydrant) a čtvrtý z papíru (Berenika Smíšková s pomocí bratra Matěje ze sekundy). Dokonce jsme si pochutnali i na výborném dortu modelu školy, který upekly Anna a Karolína Krejčí a roznesly po škole. Vězte, že nejlepší škola je ta, která se dá sníst.

Během prvních dní jsme prožili i pasování do rolí primánů, kterého se zhostila současná kvarta s Mgr. Wolfovou. Následně jsme na školní zahradě zakopali na tajné místo dopisy adresované našemu budoucímu já. Vytvořili jsme si plánek pokladu, abychom nezapomněli. Tvorba třídních pravidel nám šla snadno. A nyní zažíváme distanční výuku. Necháme se překvapit, co dál ještě prožijeme tento školní rok.