Lenka Kalkantová, Lenka Šimánková

Děkujeme všem rodičům za to, že prostřednictvím SRPŠ poskytli v tomto školním roce dostatek finančních prostředků na nákup pomůcek, které zpestří jak výuku, tak i zájmovou činnost studentů naší školy.

Věnovaná částka v hodnotě cca čtyřiceti tisíc korun byla využita na nákup sportovního vybavení, dvou sad anglické adaptované literatury a také dvou robotických stavebnic. Z peněz se pořídily i klipy na instalaci výtvarných prací a stan na aktivity spojené s projektem Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu.