Vilém Krolmus, kvinta
Český svaz bojovníků za svobodu a demokracii jako již každým rokem uspořádal dne 24. října 2019 exkurzi do koncentračního tábora Mauthausen spojenou s bohoslužbou a pietou k uctění památky 262 českých odbojářů popravených v tentýž den roku 1942.
Jak bývá dobrým zvykem, akce se zúčastnili také vybraní studenti gymnázia, kteří projevili zájem o danou problematiku. Ještě před samotnou prohlídkou tábora se v místní kapli konala bohoslužba, na konci které byli studenti gymnázia a členové skautského oddílu vyzváni, aby přečetli jména všech 262 zavražděných. Po dočtení všech jmen následovala komentovaná prohlídka samotného tábora, ve které bylo možné si projít jednotlivé vězeňské bloky, sprchy spojené s umývárnou a prádelnou, krematorium a v neposlední řadě i ošetřovnu s operačním sálem určeným primárně k lékařským experimentům na vězních. V tomto bloku se nachází taktéž místo, kde došlo 24. října 1942 k vraždě 262 českých odbojářů a jejich rodin. Po prohlídce se celá skupina vydala k českému pomníku před areálem tábora, kde uctila památku padlých minutou ticha. Díky příznivému počasí bylo možno projít si i tzv. schody smrti, 180 příkrých schodů vedoucích z kamenolomu do tábora, po kterých byli vězni nuceni nosit na svých zádech těžké kameny z lomu, jejichž váha často přesahovala jejich vlastní.
Věřím, že je důležité se touto problematikou i nadále zabývat a nezapomínat tak na hrůzné činy které zde byly spáchány.