Hana Davídková

Naše škola se každoročně hlásí do překladatelské soutěže Evropské unie Juvenes Translatores. Té se ale za každý stát může zúčastnit stejný počet škol, jako je počet křesel dané země v Evropském parlamentu, za Českou republiku tedy 21. Z přihlášených škol se vždy losuje, kterých 21 šťastných se zapojí. Naši školu už podruhé za sebou mezi účastníky nevylosovali, ale vzhledem k převisu poptávky nakonec byla vyhlášena pro nevylosované alespoň republiková verze soutěže, tedy Mladí překladatelé.

Výhodou byly volnější podmínky, škola mohla mít libovolný počet soutěžících, jinak by to bylo maximálně pět, a také se mohli zapojit žáci jakéhokoli věku, nejen ročník narození 2002, pro který byla letos určena evropská soutěž.

Ve středu 27. 11. se v učebně 302 sešlo v poledne osm zájemců, kteří chtěli vyzkoušet svoje překladatelské dovednosti. Sice je nezdobila evropská trička, jako tomu bývá v hlavní soutěži, ale přesto se se zaujetím vrhli do práce. Za pomoci klasických slovníků překládali z angličtiny, francouzštiny nebo němčiny do češtiny různé texty délky A4, jejichž společným tématem je mládí v Evropské unii. Měli na to dvě hodiny.

První dojmy byly asi takové: mluvnicky text příliš náročný nebyl, potíže působila košatá slovní zásoba, zejména různé idiomy. Rozumět ještě neznamená zdařile přeložit. Rozhodně je to zajímavá zkušenost.

Během příštího týdne jejich vyučující překlady zhodnotí a vyberou ten nejlepší, který pošlou do dalšího kola. A pak uvidíme.