Hana Davídková

Vzhledem k tomu, že se většina pedagogického sboru připojí ke středeční stávce ČMOS, zůstane škola dne 6. 11. 2019 pro žáky uzavřená.

Stanovisko stávkujících pedagogů

Do stávkové pohotovosti a do stávky jsme vstoupili z toho důvodu, že jsme dlouhodobě nespokojeni se stavem českého školství. Vadí nám nesystematičnost, neustálé změny v koncepci maturitní zkoušky a to, že je učitelství zatíženo přebujelou byrokracií, která nás všechny vysává.

Nebudeme zastírat, že nás k této stávce motivuje i neplnění daných slibů, handrkování o procenta a otázka finančního podhodnocení učitelů i celého školství. S tím souvisí i stále klesající prestiž učitelů v naší společnosti. Učitelské povolání tak přestává být atraktivní pro mladou generaci a jen minimum kvalitních absolventů odchází učit do těchto podmínek.

Celý vzdělávací systém si zasluhuje pozornost nejen v době předvolebních slibů.