Renata Špačková, Dorota Burdová

První letošní exkurze sexty směřovala 10. 10. 2019 do Prahy do prostorů, které již známe. Byly jimi Rudolfinum a DOX. U Rudolfina jsme se však mýlili. Nečekala nás ani Dvořákova síň, ani Sukova apod. Ocitli jsme se v labyrintu suterénu, v méně pohostinných částech této velkolepé budovy. Odpovídalo tomu téma: osud patera Josefa Toufara v podání členů České filharmonie a Dismanova rozhlasového dětského souboru. Odpoledne byla stísněnost vystřídána rozletem v DOXu na výstavě Petra Síse O létání a jiných snech.

Včerejší výprava do Prahy byla z mého pohledu jedna z nejvíce důležitých a zajímavých exkurzí, na kterých jsem byla. Líbilo se mi, že obě její části měly podobné téma – SVOBODA. Já jsem si do této chvíle neuvědomovala, jak je svoboda důležitá a jak si ji musíme leckdy i sami vytvořit. Uvědomila jsem si, že si mnohokrát člověk ani neváží, že má svobodu, bere ji jako samozřejmost – a to je chyba. Mohli jsme se narodit v úplně jiné době, v jiném režimu a my stejně bereme svobodu lehkovážně.

Příběh Josefa Toufara mě hodně zasáhl a dotklo se mě, že se v našem státě, sice před 70 lety, děla takováto nespravedlnost. I zpracování života Josefa Toufara se mi líbilo, jelikož poukazovalo na krutou pravdu, kterou člověk leckdy nevidí.

Výstava Petra Síse mě ohromila jak umělecky, tak i myšlenkami autora. Všechny příběhy jeho pěti zde představených knížek měly mezi sebou spojitost: svobodu a cestu. Tyto dva pojmy spolu úzce souvisí. Člověk si musí cestou vybudovat svobodu, jako to udělal sám Petr Sís.

Jsem opravdu ráda, že jsem se mohla tohoto zúčastnit a uvědomovat si hodnoty ve svém životě.

Dorka            

 

Petr Sís k roku 2011

Dlouho mě fascinoval starý perský epos o dudkovi, který vede všechno ptactvo k bájné hoře Kaf. PTAČÍ SNĚM vychází česky dřív než kdekoli na světě. Nesu čerstvou knihu s věnováním Václavu Havlovi. Za několik měsíců pan prezident umírá. Na jeho počest kreslím obrázek letícího muže nad Hradčany, podle kterého na jihu Francie utkají velkou tapiserii. LETÍCÍ MUŽ je slavnostně odhalen o několik měsíců později na pražském letišti.

Petr Sís k roku 2019

Přemýšlím nad novou knihou o Nicholasi Wintonovi a dětech, které zachránil. Reprezentuju českou literaturu na knižním veletrhu v Lipsku. Je to pro mne čest. Muzeum Erica Carleho nedaleko Bostonu mi připraví krásnou výstavu (The Picture Book Odysseys). V pražské galerii DOX otevřou velkorysou výstavu o „touze po svobodě” v mých knihách a obrázcích (O létání a jiných snech). Těším se domů.