Kateřina Tlustá, Romana Niemcová

V měsíci březnu a počátkem dubna proběhla nejprve školní kola a poté okresní kolo kategorie D a  krajské kolo kategorie C chemické olympiády, kterých se zúčastnili studenti našeho gymnázia, jmenovitě Jakub Jahoda, Lukáš Dušek, Josef Havlík, Pavel Pajonk z tercie, Vít Novotný, Jan Hlavsa, Filip Krajník z kvinty a Lukáš Syrový ze sexty.

Nejúspěšnějším řešitelem se stal Vítek Novotný, jenž se umístil na 8. místě v kraji z celkového počtu 36 postupujících řešitelů školních kol.

Všem studentům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů při řešení olympiády i v příštích ročnících soutěže.