Stanislava Rothová

Kdo?  Anna Černá, Anna Bartáková, Klára Zelenková, Sofie Přibylová, vítězky soutěže „Mějte nápad, pište a jeďte do Francie“ vyhlášené Středočeskými vodárnami pro studenty francouzského jazyka našeho gymnázia. Úkolem bylo vytvořit nápaditý text na téma voda v libovolném literárním útvaru. Soutěž vyvolala zájem mezi studenty, protože právě voda je kapalinou provázející nás v každodenním životě od narození až do smrti. Kapalinou, bez níž se nemůžeme obejít. Toto téma se dočkalo pestrého zpracování – báseň, pohádka, úvaha…

Velmi nás potěšila slova Ing. Lenky Kozlové, manažerky útvaru generálního ředitele SVASu, že všechny zaslané práce měly vysokou úroveň a bylo velmi nesnadné vybrat čtyři nejlepší.  Z rukou Ing. Lenky Kozlové, místostarosty Mělníka Mgr. Milana Schweigstilla a ředitelky gymnázia PhDr. Ilony Němcové převzali soutěžící diplomy a dárky věnované Středočeskými vodárnami.

Vítězky soutěže se na svůj pobyt na Azurovém pobřeží velmi těší. Poznají nejen jedno z krásných míst Francie, spojené s malíři jako Matisse, Chagall, Picasso…, ale budou mít i možnost ověřit si své schopnosti komunikovat ve francouzštině v běžném životě.