Hana Davídková

Jaro je tu a s ním bloky profesní orientace.

V únoru proběhl úvodní v prvním ročníku, v jehož rámci se žáci kvinty seznámili s činností Informačního a poradenského střediska na místním úřadu práce, všichni žáci prvních ročníků si prošli nabídku volitelných předmětů a jejich systém během celého studia na gymnáziu a vyplnili si zájmový dotazník, který může napovědět, jakým směrem se mají při výběru volitelných předmětů ubírat.

Nově máme za sebou blok ve druhém ročníku, kde jsme se znovu zaměřili na volitelné předměty na zbylé dva roky, ale také se zamysleli nad vztahem mezi osobností a povoláním. Pokud má člověk takové vlastnosti, jaké dané povolání vyžaduje, lze předpokládat, že v něm pak bude úspěšný a spokojený. Seznámili jsme se stránkami Národní soustavy povolání a prošli si některé profesiogramy, které představí jednotlivá povolání ze všech hledisek. V závěru jsme absolvovali test pozornosti, který ukáže, jak jsme pečliví a jaké je naše pracovní tempo.

Začátkem dubna přijde řada na třetí ročníky, kdy je výběr volitelných předmětů ještě složitější kvůli jejich rozšířené nabídce i počtu, a zaměříme se na výběr vysoké školy. Nikdo přece nechce po prvním ročníku měnit obor a začínat znovu, protože si vybral neuváženě. I ti, kteří stále nevědí, co by si měli vybrat, se dovědí, které instituce jim v rozhodování mohou pomoci. Navíc se seznámíme se s různými weby, které se výběru vysoké školy věnují.

Čtvrtý ročník má svůj poslední blok za sebou už od podzimu, jeho obsahem byly praktické informace k maturitě i přijímacím zkouškám, zdroje informací a poslední zájmový dotazník. Zároveň dostali zpět svůj dotazník z prvního ročníku, mohli  tak porovnat, do jaké míry jsou jejich zájmy neměnné. Další rozhodování je na nich, snad našli díky našemu školnímu projektu profesní orientace správnou cestu.