Nainstalujte si prosím Flash Player

Nainstalujte si prosím Flash PlayerGymnázium Jana Palacha, Mělník - idatabaze.czGymnázia - idatabaze.cz

15.11. PROJEKTY: Mistři kolegiální podpory

Lenka Pořízková

Vyučující biologie a chemie na naší škole jsou od 1. 9. 2017 do 31. 7. 2019 zapojeny do projektu Mistři kolegiální podpory v oblasti přírodovědné gramotnosti CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000513. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a připravila jej vzdělávací centra ekologické a environmentální výchovy Tereza, Lipka  a Sever. Cílem našeho projektu je  prostřednictvím kolegiální podpory naučit se, rozvíjet a ve výuce uplatňovat metody badatelsky orientované výuky a tím zvýšit přírodovědnou gramotnost  žáků. více

3.11. PROJEKTY: Tercie - kdo jiný?

Miroslava Renková, foto JSNS

Tercie se v letošním školním roce zapojí do environmentálního vzdělávacího projektu Kdo jiný?, kterým se organizace Člověk v tísni snaží povzbudit zájem mladých lidí o dění v jejich okolí. Letošním tématem je životní prostředí.  Co pro člověka znamenají ve městě a v přírodě? Jaké tu vlastně máme?  Co potřebují? Může jim jednotlivec nějak pomoci? To napadalo třídu při úvodní debatě nad tématem. Projekt chce nejen prohloubit zájem o životní prostředí, ale také přivést studenty k týmové práci. více

20.10. PROJEKTY: Šablony pro GJP

Michal Vejvoda

Naše gymnázium se od 1. listopadu 2017 zapojí do projektu Šablony pro SŠ a VOŠ I. Cílem projektu je podpořit pedagogické pracovníky v jejich profesním a odborném růstu (rozvoji dovedností, znalostí, kompetencí, využívání efektivních vyučovacích metod) a ve vzájemné spolupráci. Od toho si pak slibujeme zlepšení kvality výuky a studijních výsledků našich žáků.
Projekt je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a je hrazen z finančních prostředků Evropské unie (Evropského sociálního fondu) a státního rozpočtu.

7.06. PROJEKTY: Tajný život města odhalen

Lenka Pořízková a Kateřina Tlustá

Ptáte se, co jsme hledali a našli?  No tajné to možná tak úplně nebylo, ale při pohledu na tu záplavu probouzejících se kvetoucích a voňavých  rostlin se nám mnohdy doslova tajil dech. V projektu Tajný život města  jsme totiž zkoumali výskyt planě rostoucích rostlin ve městě  a v jeho blízkém okolí.  Rostliny jsme v rámci projektu Vzdělávacího centra Tereza a s finanční podporou Veolie fotili tablety a posílali je do databáze aplikace PlantNet, která je v současné době plná popsaných rostlin a slouží jako praktický určovací botanický klíč. více

25.05. PROJEKTY: Studentské stáže

Hana Davídková


V pátek 12. května zavítala do školy slečna Tereza Polatová z projektu Cesta pro mladé. Přijela za studenty třetích ročníků, aby jim nabídla možnost absolvovat pracovní stáž ve vybraných firmách. Projekt je financován z evropských peněz a přináší jak studentům,  tak firmám spoustu výhod. více

6.04. PROJEKTY: Tajný život města

Hana Hausmanová, Lucie Hodboďová z 2. A

Ve čtvrtek 31. března jsme navštívily seminář k projektu Vzdělávacího centra Tereza  a Veolie s názvem Tajný život města. Semináře se zúčastnily 4 studentky z naší školy spolu s paní profesorkou Pořízkovou. Seminář byl zaměřen na seznámení a práci s aplikací PlantNet a botanický průzkum formou badatelsky orientované výuky.  V terénu jsme se díky tomu seznámily s jarní květenou Prahy. více

17.02. PROJEKTY: Čtenářské dílny v praxi

Tereza Drápalová


Letošní první pololetí se neslo trochu v jiném duchu. Učitelé vycestovali do zahraničí stínovat či vzdělávat se, vybraní studenti na jazykové kurzy. My, kteří jsme zůstali doma, jsme  byli každý týden pravidelně zapojováni do čtenářských dílen a mohli jsme se kochat čtením úplně nových knížek, které nám v rámci výzvy 56 češtináři pořídili. Obohatili naši knihovnu o 509 nových titulů! více

9.02. PROJEKTY: Týden ve Vídni

kolektiv autorů, foto Hana Davídková


Projekt Čteme, cestujeme a učíme se jazyky umožnil deseti studentům GJP mimo jiné i týdenní jazykový pobyt v rakouské metropoli. Vyrazili jsme v neděli 13. a vrátili se v sobotu 19. prosince. Mezitím jsme pilně navštěvovali jazykovou školu a poznávali místní reálie. Podívejte se na sestřih našeho živého zpravodajství přímo z Vídně.
více

13.12. PROJEKTY: ¡Viva España!

Ilona Němcová


Naše škola se jako většina ostatních zapojila do Výzvy č. 56 se svým projektem „Čteme, cestujeme a učíme se jazyky“. Díky němu se do zahraničí na jazykový kurz a na stínování vypravily dvě kolegyně a rozšířila se žákovská knihovna nakoupením desítek nových titulů v rámci čtenářských dílen. Na závěr roku zbyly ještě dva výjezdy žáků do zahraničí. Jako první se vypravili španělštináři z 2. A do Madridu. více

19.10. PROJEKTY: Ve stínu akropole

Dana Hilská


V pondělí 19. října 2015 jsem zahájila pracovní část své cesty za zkušenou. Navštívila jsem nejstarší gymnázium v Athénách.

více

12.10. PROJEKTY: Londýn III. díl

Dana Hilská


Opět se hlásím z Londýna. V pátek po škole se zde konala charitativní akce na podporu vzdělanosti dětí ze třetího světa. Studenti uvařili národní pokrmy svých zemí a ty pak prodávali v jedné z učeben svým spolužákům. Jelikož nemám na čem vařit, koupila jsem si alespoň tureckou specialitu - plněné vinné listy od své spolužačky Jasmin.

více

7.10. PROJEKTY: Londýn II. díl

Dana Hilská


Srdečně zdravím všechny na našem gymnáziu z překrásného londýnského Greenwiche, kde se právě účastním dvoutýdenní kurzu angličtiny.

více

6.10. PROJEKTY: Londýn I. díl

Dana Hilská


Díky výzvě č. 56 OP VK se paní profesorka Minaříková mohla přihlásit na jazykový kurz, který absolvuje v Londýně. Píše, že výuka je zajímavá a že dostávají hodně domácích úkolů.

více

5.05. PROJEKTY: Vrkočky se v mokřadu neztratily

Mgr. Lenka Pořízková

V rámci projektu „Udržitelný život s námi  a kolem nás“ se za slunečného počasí v Kokořínském Dole uskutečnilo ve dnech 23.4. - 24.4. 2015 školní kolo Ekologické olympiády. A kdo v této soutěži zvítězil?  1. místo vyhrál tým Vrkoči ve složení Karolína Helemiková, Šárka LískováKristýna Kettnerová z tercie a postupuje do krajského kola. více

11.12. PROJEKTY: Školení učitelů na Mělníku

Dana Hilská


Třináct učitelů matematiky z celého okresu Mělník přijalo naše pozvání na středu 10. prosince 2014, kdy se uskutečnilo školení učitelů NMVD. Na závěr došlo i na výměnu zkušeností s výukou matematiky a zapojováním se do OPVK. Bylo to velice příjemné odpoledne, strávené s učiteli, kteří mají zájem o nové technologie ve výuce. více

26.10. PROJEKTY: Vzdělávání 2014

text: Dana Hilská, Bára Kubů, sexta, foto: Anna Kodrlová, kvinta


Ve čtvrtek 23. října 2014 se na Mělníku v Kulturním domě TGM konala výstava Vzdělávání 2014. Elegantní sexta se svého úkolu zhostila na výbornou. více

26.10. PROJEKTY: Školení učitelů v Kolíně

Dana Hilská


Ve čtvrtek 23. října 2014 byla zahájena klíčová aktivita 08 "Školení učitelů matematiky". Do Kolína nás pozvala paní profesorka Hana Kašparová. Sešlo se 26 učitelů matematiky, kteří se během odpoledne seznámili s tím, jak používat učebnici a cvičebnici NMVD. více

27.09. PROJEKTY: Cesty k matematice

Dana Hilská


Katedra didaktiky matematiky MFF UK ve spolupráci s JČMF pořádala ve dnech 25. 9. a 26. 9. v Praze na Malostranském náměstí v budově MFF UK konferenci Cesty k matematice. A protože i náš projekt Nevšední matematika všedního dne může přispět k zatraktivnění výuky matematiky, byli jsme u toho. více

5.09. PROJEKTY: Propagace NMVD v Lipnici

Dana Hilská


Na Letní škole informatiky v Lipnici nad Sázavou jsem Nevšední matematiku všedního dne jsem propagovala při osobních setkáních s účastníky a na přednášce, která se uskutečnila 21. srpna 2014. více

8.07. PROJEKTY: Kulatý stůl

Dana Hilská


Ve čtvrtek 26. června 2014 se v sídle České školní inspekce uskutečnil "Kulatý stůl k tématu podpory pedagogů při rozvíjení matematické gramotnosti dětí a žáků". I my jsme dostali prostor, abychom mohli představit naší "Nevšední matematiku všedního dne" a poreferovat o našich zkušenostech s grantem EU. více

26.06. PROJEKTY: EU peníze školám

PhDr. Ilona Němcová, Mgr. Tereza Drápalová-Šajtarová


Projekt EU peníze školám tzv.: „šablony“ se dostává do své závěrečné fáze. Do projektu se zapojilo celkem 19 pedagogů, kteří vytvořili celkem 544 nových učebních materiálů v rámci  šablony III. /2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT a IV./2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol. Všechny materiály jsou odpilotované. Díky tomuto projektu škola zvýšila svou vybavenost v oblasti IT techniky. V následném přehledu je k dispozici seznam  tematických okruhů, témata konkrétních učebních materiálů a kontakty na jejich autory. více

14.01. PROJEKTY: Den otevřených dveří

Dana Hilská


Dne 14. ledna 2014 se v režii Ing. Lenky Kalkantové uskutečnil Den otevřených dveří na našem gymnáziu. Dveře většiny učeben zůstaly otevřené. Dobře informovaní průvodci provázeli návštěvníky po škole. V audiovizuální učebně si mohli vyslechnout některou z přednášek pana ředitele Mgr. Miroslava Kloučka. V učebnách č. 201 a č. 358 se seznamovali s projektem CZ.1.07/1.1.00/26.0038 " Nevšední matematika všedního dne ".
více

12.01. PROJEKTY: Školení učitelů na Mělníku

Dana Hilská


Třináct učitelů matematiky z celého okresu Mělník přijalo naše pozvání na středu 10. prosince 2014. Bylo to velice příjemné odpoledne, strávené s učiteli, kteří mají zájem o nové technologie ve výuce.

více

1.09. PROJEKTY: Školení pilotujících učitelů

Dana Hilská


Ve dnech 30. 8. až 31.8. 2013 se na naší školu sjeli učitelé z celé České republiky. V učebně č. 201 proběhla úvodní přednáška a pak už se všichni přesunuli do počítačových učeben, kde se účastníci učili pracovat s učebnicí NMVD a cvičebnicí v moodle. Došlo i na tvorbu vlastních příkladů v duchu NMVD.

více

25.06. PROJEKTY: Dotkni se 20. století

Dagmar Dvořáková

Jak již víte, je to název tříletého vzdělávacího projektu Národního muzea, financovaného z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který si klade za cíl více zapojit paměťové instituce do výuky dějin 20. století na základních a středních školách. Autoři projektu chtějí žáky oslovit prostřednictvím expozic, výstav, sbírkových předmětů – autentických dokladů minulosti a jejich příběhů. A my jsme jedni z těch, kteří nyní rozhodují o tom, které aktivity budou využity. více

12.05. PROJEKTY: NMVD na konferenci

Eva Holá, Dana Hilská

Ve dnech 10.5. - 11.5. 2013 se vHradci Králové konal už 6. ročník konference "Ani jeden matematický talent nazmar". Eva Holá, koordinátorka interakktivní tabule a Dana Hilská, koordinátorka Moodle zde projekt Nevšední matematika všedního dne představily učitelské veřejnosti. Náš příspěvek bude uveřejněn ve sborníku konference. Vy si ho můžete přečíst už nyní.

více

13.01. PROJEKTY: Den otevřených dveří

Dana Hilská


Ku příležitosti Dne otevřených dveří Gymnázia Jana Palacha, Mělník měla veřejnost poprvé možnost nahlédnout do nové učebny matematiky, jejíž vybavení bylo pořízeno z grantu EU projektu Nevšední matematika všedního dne CZ.1.07/1.1.00/26.0038.
více

5.12. PROJEKTY: Web NMVD

Dana Hilská


3. prosince 2012 Daniel Pospíšil upravil design redakčního systému dle výtvarného návrhu Báry Buchalové. Web bude sloužit ke komunikaci se spolupracujícími učiteli, k publicitě projektu a jako vstupní brána k e-učebnici a cvičebnici. Pro ty, kteří by si nepamatovali adresu webu, vymysleli žáci a žákyně tercie a kvarty mnemotechnické říkanky: Na mostě visí dědeček. Naše máma vaří děti. Pro slabší povahy: Nemám vodu.

22.10. PROJEKTY: Videovizitky online

Daniel Pospíšil


Od dnešního dne si zde můžete prohlédnout dvě vítězné videovizitky, které vznikly v rámci projektu Brána jazyků otevřená (CZ.1.07/1.1.06/ 030077). více

3.10. PROJEKTY: Dotkni se 20. století

Dagmar Dvořáková

Gymnázium Jana Palacha je pilotní školou projektu Dotkni se 20. století! Tříletý vzdělávací projekt Národního muzea, financovaný z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, si klade za cíl více zapojit paměťové instituce do výuky dějin 20. století na základních a středních školách. více

15.09. PROJEKTY: EU peníze školám

Tereza Drápalová, Ilona Němcová

Od 1. 9. 2012 je naše škola zapojena do projektu „EU peníze středním školám“. Smyslem tohoto projektu je inovovat a zkvalitnit výuku tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů prostřednictvím IT technologií a co nejvíce tak zapojit žáky do výuky.

více

13.09. PROJEKTY: WiFi v provozu

Daniel Pospíšil

Od dnešního dne je na naší škole WiFi. Vznikla díky projektům Brána jazyků otevřená CZ.1.07/1.1.06/ 030077 a Nevšední matematika všedního dne CZ.1.07/1.1.00/26.0038.
Pokrývá cca 60 - 70% školy. 
více

28.06. PROJEKTY: Dějepis v kvartě

Mgr. Zdeňka Lindová

Naše škola je jednou z dvanácti škol v České republice, která se účastní tříletého projektu „Dějepis v 21. století“, pořádaného ÚSTR Praha. Zmiňovaná akce  spočívá v realizaci orálně historického projektu Velké a malé příběhy moderních dějin. Práce s rodinnou pamětí představuje vhodný doplněk výuky dějepisu. Minulost se týká především nás všech. Minulost začíná u nás samých, u naší rodiny. Prostřednictvím našich nejbližších získáváme představu o tom, v jaké společnosti žijeme. Projekt je pokusem podívat se na historii z perspektivy širší rodiny, případně přátel. více

27.06. PROJEKTY: Brána jazyků otevřená vrcholí

Lenka Šimánková, Lenka Kalkantová

Ve středu 27. června vyvrcholila jedna část projektu Brána jazyků otevřená veřejnou finálovou soutěží 16 videovizitek vytvořených studenty GJP na téma "Naše škola", které po hlasování postoupily do užšího výběru. více

25.06. PROJEKTY: Hlasujte pro nejlepší vizitku

Daniel Pospíšil

Od 25. 6. 2012 do 26. 6. 2012 23:00 je možné na webové adrese http://moodle.gjp-me.cz/mod/choice/view.php?id=141 hlasovat v anketě o nejlepší videovizitku. Pro hlasování musíte mít účet na školním Moodlu. více

7.06. PROJEKTY: Modernizace škol

Dana Hilská

Pedagogové i studenti naší školy využívají čím dál tím více učebny č. 412, která byla vybavena moderní technikou díky projektu „Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem“. Ve fotogalerii můžete nahlédnout do hodin matematiky. Na hře Mlsný kocour se studenti učí základům pravděpodobnosti. Magdu Tydrichovou ze sexty hra zaujala natolik, že zpracovala SOČku na téma "Strategie hry Mlsný kocour", se kterou postoupila do národního finále. více

16.03. PROJEKTY: Natoč videovizitku naší školy

Hana Minaříková


Zúčastněte se soutěže o nejlepší videopohlednici naší školy namluvené soutěžícími v angličtině, bavte se a vyhrajte hodnotné ceny. Vítězný snímek pak bude oficiálně používán k propagaci našeho gymnázia. Soutěž je pro studenty 1. až 3. ročníků a V. P až VII. P. Jejich 5-6 minut dlouhé příspěvky vyhodnotí odborná porota i sami studenti v online hlasování. Uzávěrka soutěže je 1.6.2012. více

16.02. PROJEKTY: I read, you read, we read

PaedDr. Lenka Šimánková

To platí od února na Gymnáziu Jana Palacha v Mělníku.
Každý, kdo se někdy v životě snažil osvojit si anglický jazyk, ví, kolik dřiny a času ho toto úsilí stálo. Žádné triky či zázračné metody samozřejmě nepomáhají. Za úspěšným zvládnutím cizího jazyka je jen tvrdá práce. Existují však možnosti, jak lze studentům hodiny angličtiny zpestřit. více

19.11. PROJEKTY: Startuje Brána jazyků otevřená

Lenka Šimánková


Gymnázium Jana Palacha uspělo ve své žádosti o dotaci z Operačního  programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s projektem Brána jazyků otevřená ( registrační číslo cz.1.07/1.1.06/ 030077) a zahájilo 4.11.2011 jeho realizaci.
Projekt, který  je financován v rámci OP VK z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu a naší škole přinese více jak 1 600 000 korun, je naplánován na dvanáct měsíců  a jeho cílem je zvyšování kvality výuky angličtiny na vyšším stupni našeho gymnázia. více

18.11. PROJEKTY: NMVD získala grant

Dana Hilská


Gymnázium Jana Palacha , Mělník uspělo se svým návrhem projektu "Nevšední matematika všedního dne" v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost  výzvy číslo 26. Projekt CZ.1.07/1.1.00/26.0038 získal  grant ve výši 5 780 203,64 Kč. Tyto peníze budou použity na tvorbu elektronické učebnice (interaktivní tabule, moodle) matematiky a na proškolení 100 učitelů matematiky z celé ČR. více

2.03. PROJEKTY: Dvě žádosti o grant EU

Mgr. Miroslav Klouček, ředitel školy

Gymnázium Jana Palacha, Mělník podalo do 3. kola výzev Středočeského kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblasti podpory 1.1 a 1.3 projektový záměr "Brána jazyků otevřená" a do výzvy MŠMT ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost projektový záměr „Nevšední matematika všedního dne“.

19.11. PROJEKTY: Získali jsme dotaci

Mgr. Miroslav Klouček, ředitel školy

Naše škola získala ze Středočeského fondu sportu, volného času a primární prevence dotaci ve výši 37 500 Kč na realizaci projektu "Centrum volnočasových aktivit GJP Mělník". Prostředky budou použity na sportovní vybavení  kroužků pracujících ve škole.

29.09. PROJEKTY: Učebna s interaktivní tabulí

Dana Hilská

Za další učebnu (č. 412) vybavenou interaktivní tabulí, data-video projektorem a digitálním vizualizérem děkujeme projektu „Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem“ který je podpořen z 85 % grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a z 15 % Středočeským krajem. více