Časové rozvržení školního roku 2017 / 2018

1. pololetí                   1. 9. 2017 – 31. 1. 2018

2. pololetí                   1. 2. 2018 – 30. 6. 2018

období školního vyučování začíná 4. 9. 2017 a končí 29. 6. 2018


Prázdniny


podzimní prázdniny                26. 10. – 27. 10. 2017

vánoční prázdniny                  23. 12. 2017 – 2. 1. 2018

pololetní prázdniny                   2. 2. 2018

jarní prázdniny                      19. 2. – 25. 2. 2018

velikonoční prázdniny            29. 3. – 30. 3. 2018 (pátek 30. 3. 2018 je zároveň státním svátkem)

hlavní prázdniny                   30. 6. 2018 - 31. 8. 2018

 

Den otevřených dveří           úterý 21. 11. 2017 od 14 do 17:30

                                             čtvrtek 8. 2. 2018 od 14 do 17:00

 

Přijímací zkoušky ke studiu

Přihlášky škola přijímá do 1. března 2018.

Jednotné přijímací zkoušky se budou konat formou písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Další informace k přijímacím zkouškám

 

Maturitní zkoušky tříd P8, 4. A, 4. B

Přihlášky k maturitní zkoušce do 1. prosince 2017

Didaktické testy a písemné práce společné části se konají v období od 2. května do 15. května 2018, ústní zkoušky společné části a profilové části se konají v období od 16. května do 10. června 2018.

V jarním zkušebním období 2018 se žáci posledních ročníků oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou budou moci v souladu s vyhlášením pokusného ověřování účastnit konání výběrové zkoušky Matematika+. Zkouška je určena žákům, kteří zároveň podají přihlášku k maturitní zkoušce v souladu s § 4 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 177/2009 Sb. Ke zkoušce Matematika+ se budou žáci moci přihlašovat v termínu od 2. ledna do 15. ledna 2018 prostřednictvím elektronického formuláře umístěného na portálu https://vpz.cermat.cz.

 

Třídní schůzky, informace rodičům

15. 11. 2017

4. 4. 2018

 

Kurzy:

Adaptační kurz pro žáky primy 4. – 6.- 9. 2017

Adaptační kurz pro žáky prvních ročníků 6. – 8. 9. 2017

Výuková exkurze pro žáky NG 4. – 8. 6. 2018

Jarní výukový a turistický kurz pro žáky VG 20. - 22. 6. 2018

 

Projektové dny

Branný den 5. 10. 2017

Hrajeme pro… 10. 11. 2017

Jan Palach 16. 1. 2018

Den Země: 6. dubna 2018 vyšší gymnázium (1. - 3. ročník); 19. dubna 2018 nižší gymnázium

 

Zahraniční exkurze

18. – 22. 9. 2017 Švýcarsko 
14. - 18. dubna 2018 Nizozemí
21. - 27. dubna 2018 Velká Británie (s výukou jazyka)