Před vstupem na výstaviště

Future Port Prague

Středově souměrný útvar

SOČka jede!

My a oni