Legendy GJP
Na start
Květina

Fata Morgana

Skupina žáků
Labe
Septima v Harrachově

Septima na horách

Želízy 3. A
účinkující
ve vodě
Mgr. Růžena Jeřábková

Smutná zpráva

Kvarta v Nedamově

Lodě
Kanoe na řece

Sexta na Vltavě

Příprava na robotickou soutěž

Robotický den

Náš realizační tým s pamětníkem, prezidentem a učitelem.
Studenti GJP
1. B na Vranově