PhDr. Ilona Němcová, ředitelka školy

Přípravné kurzy na přijímací zkoušky

Pro uchazeče z 5. a 9. třídy ZŠ o studium na naší škole nabízíme prezenční přípravné kurzy na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.

Kurz obsahuje 20 padesátiminutových lekcí (10 z matematiky a 10 z českého jazyka) s vyučujícím. 

Cena kurzu činí 2000 Kč. 

Kurz se uskuteční, pokud se přihlásí minimálně 15 zájemců z každého odpovídajícího ročníku ZŠ. Začínáme na 10. ledna (úterý) od 14:00 do 16: 00 pro žáky z pátých tříd a 12. ledna 2023 (čtvrtek) od 15 do 17 hodin pro 9. ročníky v budově školy.

Zájemci, hlaste se do 20. 12. 2022. Kapacita kurzů je omezena na 25 uchazečů na jeden běh, v případě velkého zájmu je možné otevřít běhy dva.

Napište e-mail na adresu veronika.konopacova@gjp-me.cz, do předmětu napište PŘÍPRAVNÉ KURZY, uveďte jméno a příjmení zájemce o přípravný kurz, uveďte zda se jedná o kurz pro 5. nebo 9. třídu a Vaše kontaktní údaje (e-mail, telefon). Na základě Vašeho zájmu Vám budou sděleny platební údaje. Po připsání částky na náš účet Vám zašleme e-mail se všemi instrukcemi pro zahájení kurzu.

První hodina pro 5. ročníky proběhne 10. 1. 2023 ve 14 hodin  v budově školy.

První hodina pro 9. ročníky proběhne 12. 1. 2023 v 15 hodin v budově školy.

Obsah a časový harmonogram kurzů