Renata Špačková

Ve dnech 21. 1. – 21. 2. 2019 je možné v prostorách gymnázia zhlédnout výstavu Jan Palach ʼ69 autorů Petra Blažka, Patrika Eichlera a Jakuba Jareše, jejímiž organizátory jsou NM a FF UK Praha. Výstava je zdarma přístupná veřejnosti od pondělí do čtvrtka v čase od 8 do 16 hod. Pro školní skupiny je zajištěn průvodce výstavou, je však nutné se předem objednat na e-mailu: ilona.nemcova@gjp-me.cz.

V době konání výstavy je na gymnáziu možné zakoupit publikace Spolužák Jenda (Město Mělník a GJP Mělník 2019) a Pocta Janu Palachovi a dalším živým pochodním v sovětském bloku (Rekapitulace akcí, které v letech 2009-2019 uspořádalo město Mělník /Město Mělník 2019/). Portréty živých pochodní napsal Petr Blažek. Cena za komplet: 200 Kč.