Nainstalujte si prosím Flash Player

Nainstalujte si prosím Flash PlayerGymnázium Jana Palacha, Mělník - idatabaze.czGymnázia - idatabaze.cz

Stránka 1 z 9  > >>

15.09. UDÁLOSTI: Adaptační kurz primy

primáni

Hned v první den školy, 4. září 2017, se vydala prima na kurz do Kytlice, kde jsme strávili necelé tři dny. Cílem těchto setkání je seznámit se se spolužáky. A jak se nejlépe alespoň trochu poznáte během tak krátké doby? Prostě se vzájemně představíte. Jací jsme, to jsme zjistili i během her. Absolvovali jsme jich spoustu, např. molekuly (tvořili jsme shluky), „přechod přes řeku“ (vodou jsme se však nebrodili, ale pomocí papírů – kamenů jsme pomyslně překonávali tok, což vyžadovalo spolupráci). Jiný typ hry představoval „tajný kamarád“ a závěrečnou částí našeho seznamování byly vzájemné vzkazy. více

12.09. UDÁLOSTI: Jizera 2017

Zdeňka Sekulová

mala1Studenti a studentky kvinty se jen tak nedají. Od splavu řeky Jizery z Malé Skály do Dolánek je neodradila ani teplota 15 °C a občasné přeháňky. Pravda, na řece se dne 6. 9. 2017 plavilo jen 15 kanoí s 27 studenty a třemi pedagogy. Ale dali jsme to, na jezu v Malé Skále se nikdo "necvakl", a do cílové stanice jsme dorazili všichni v pořádku a plni nových zážitků. více

29.08. UDÁLOSTI: Adaptační kurz 2017

Dagmar Dvořáková

První zářijový týden proběhne adaptační kurz pro nově nastupující studenty primy a prvních ročníků. V letošním roce se vydáme do Kytlice. Pročtěte si přiložené informace a nezapomeňte si vytisknout druhou stranu přiložených informací a odevzdat ji třídnímu učiteli/třídní učitelce vyplněnou a podepsanou v den odjezdu v obálce označené jménem žáka, zdravotní pojišťovnou, telefonním kontaktem na rodiče. více

30.06. UDÁLOSTI: Jarní kurz: Za Janem Palachem

Vojtěch Deliš, tercie

Jan Palach, jméno, o němž se toho již tolik napsalo, ale skoro nikdo o něm nic bližšího neví. Takto se dá charakterizovat člověk, který se obětoval za nás všechny – za Čechy. Je však tragické, že známe jen holé obrysy jeho hrdinského aktu či průběhu jeho života. O to zoufalejší je, že sami studenti gymnázia, jež navštěvoval a jež nese jeho název, jsou na tom podobně, či doposud byli… více

30.06. UDÁLOSTI: Za Oldřichem Wenzlem

Renata Špačková

Mělník se stal inspirací pro řadu umělců, někteří jsou s ním bytostně spojeni. Jedním z nich byl i surrealista Oldřich Wenzel. Právě za ním se vydala septima. Podnětem bylo vydání výboru z jeho tvorby Úsměvy Oldřicha Wenzla, jež výtvarně doprovodil Jiří Matula. Využili jsme příležitosti a vstřícnosti města Mělník a majitele tzv. Wenzlovy vily v Radniční ulici a vystoupali do kopce za secesní architekturou a seznámením se s básníkem. více

29.06. UDÁLOSTI: Kvarta staví z Merkuru

Ivana Šimková

Žáci kvarty ve fyzice postavili otočný jeřáb, nákladní auto s motorem a pásové rypadlo. Stavebnice Merkur prověřila jejich manuální zručnost, představivist, schopnost spolupracovat, plánovat a koordinovat společnou práci ve skupinách. Jednoduché stroje jako páka, kladka, ozubená kola, kolo na hřídeli, šroub a další poznatky z fyziky si žáci procvičili, ověřili a upevnili.
Posuďte sami jak se jim to podařilo. více

29.06. UDÁLOSTI: Přírodovědně-turistický kurz

Štěpán Vejvoda, sexta


Zdravověda, první pomoc, výroba piva, mokřadní vegetace i zvířena formou badatelsky orientované výuky, to byla letošní náplň přírodovědně turistického kurzu, kterého se v Kokořínském dole zúčastnilo 12 žáků. Všichni si vyzkoušeli resuscitaci, rozpoznání běžnějších typů poranění i nemocí a  pochopili, proč a jak byla zachráněna historická budova pivovaru v Lobči a začalo se v ní opět vařit pivo. Během kurzu žáci pomocí badatelsky orientované výuky nalézali odpovědi na otázku, která je o přírodě Kokořínska nejvíce zajímala. více

29.06. UDÁLOSTI: Vícemistryně světa v hokejbalu

Ivana Šimková

Naše studentka septimy Barbora Šebíková se v neděli 25. 6. 2017 stala spolu s týmem vicemistryní světa v hokejbalu. Reprezentovala Českou republiku v kategorii žen v týdnu
od 19. 6. 2017 do 25. 6. 2017 na Mistrovství světa v Lovosicích a Litoměřicích. Reprezentace hrála každý den jedno utkání a postupně se ženy probojovaly do čtvrtfinále, ve kterém je čekal složitý soupeř, a to USA. Nakonec vyhrály 4:0 a postoupily do finále, ve kterém se postavily proti Kanadě. Kanadský výběr byl ovšem silnější a ve finále porazil tým České republiky 4:1. Ženy z České republiky nakonec skončily na krásném druhém místě a staly se tak vicemistryněmi světa. Ambice na příští mistrovství světa v Petrohradu jsou tedy jasné – zlaté medaile! více

29.06. UDÁLOSTI: The Bear Educational Theatre

Lenka Kalkantová

On 26th June an interactive and live theatre called THE BEAR EDUCATIONAL THEATRE visited our school to perform two shows. The theatre was established in 1994 and its shows are played in Europe every year. The actors are native English speakers and fluent speakers from other countries as well. The first show called THE DETECTIVES was dedicated to beginners and pre-intermediate students. During the show everybody tried to investigate the murder case. THE HISTORY OF ENGLISH LITERATURE is a new performance which introduces students to some of the outstanding names and works. It contained great stories, texts and information. The Bear Educational Theatre brought „living“ language to our students in a way that normal classroom teaching can not. více

29.06. UDÁLOSTI: Výlety za poznáním

Tereza Štiková, 3. A

Mělnická Vrutice, Barrandovská filmová studia v Praze, letiště Ruzyně a také Litoměřice byly cílem našeho kurzu Výlety za poznáním. Podobně jako většina ostatních kurzů i ten náš začal ve středu 21. 6. 2017. Společně s paní profesorkou Kalkantovou a Šimánkovou jsme se sešli ráno na autobusovém nádraží. Odtamtud jsme se pěšky vydali do Vrutice, kde jsme měli domluvenou exkurzi Benkoru. Než jsme tam dorazili, měli jsme ještě možnost obdivovat krásnou přírodu Polabské černavy. Poté nám paní profesorka nadiktovala otázky a naším úkolem bylo po celou dobu kurzu shromažďovat informace zaměřené na ekonomickou stránku míst, která jsme navštívili. více

29.06. UDÁLOSTI: Jarní kurz - Českosaské Švýcarsko

Petr Lelek

Pro jarní kurzy byl letos naplánován i výlet do pohraničí. Během tří dnů jsme navštívili německé lázeňské město Kurort Rathen a vylezli na sklaní most Bastei. Druhý den jsme se vydali na Pravčickou bránu a projeli soutěsky na pramicích.
Poslední den patřil výstupu na Via Ferratu v Děčíně, kde jsme byli po celou dobu ubytovaní. více

28.06. UDÁLOSTI: Metropolitan university of Prague

Eliška Horáčková a Anna Semeráková, septima

On Friday 16th June two grades of our school visited the Metropolitan University in Prague. This university belongs to the oldest and largest private schools in the Czech Republic. Kvinta and septima set off to visit two lectures about business, economics, world trade and English speaking countries. All of them were in English. Septima (third-graders) heard a lecture whose name was What do they know? It was led by a native speaker Philip Katz from the US. více

28.06. UDÁLOSTI: Jarní kurz VYV

Hana Minaříková

Ve dnech 21.-23. června 2017 se 22 studentů 1.-3. ročníku zúčastnilo kurzu s názvem Výlet po památkách od románského slohu po baroko. První den se vydali na Říp za románskou architekturou, druhý do Prahy za gotikou a renesancí a nakonec strávili dopoledne na zámku ve Veltrusích na workshopu Baroko nejen na oko. více

27.06. UDÁLOSTI: Badmintonový turnaj

Katka Zahrádková, Anna Semeráková, Kristýna Klemanová

Úterý 27. června znamenalo  pro mnohé studenty i profesory naší školy jediné. 4. ročník předprázdninového badmintonového turnaje. Pod taktovkou paní profesorky Sekulové se naše sportovní hala proměnila na místo, kde ve třech kategoriích bojovalo o vítězství téměř pět desítek studentů a profesorů. Trojkategoriální systém turnaje je letošní novinkou. Studenti se dle svého uvážení mohli přihlásit do jedné z nich, hlavním cílem systému bylo vyrovnat síly soupeřících dvojic, aby nedošlo k velkým rozdílům mezi nimi. více

27.06. UDÁLOSTI: Exkurze do světa medií

Tereza Kandlerová

DVTV - Veselovský, Horký, Silvie Lauder - osobnosti, s kterými jsme se mohli ve vydavatelství Economia setkat a ptát se jich na cokoliv, co se týká novinařiny. Robert Čásenský, šéfredaktor magazínu Reportér, s námi ve škole diskutoval o svých zkušenostech v MF Dnes a o svém časopisu. Kavčí hory, Česká televize a přítomnost na natáčení planety Yó. To vše jsme zažili během mediálního kurzu. více

27.06. UDÁLOSTI: Literatura, zdraví a Hořice

text kvinta, foto Dagmar Prajznerová

Třicítka studentů prvních až třetích ročníků vyrazila v rámci jarních kurzů do Hořic. Téma znělo sice podezřele: literární osobnosti Hořicka a člověk a zdraví, ale zdánlivě neslučitelné se dalo propojit až překvapivě snadno, když z nedalekých LÁZNÍ Bělohrad pocházel Karel Václav Rais. Výsledkem byly čtyři dny plné horkého slunce, teorie i praxe o zdraví a spousta informací o K. J. Erbenovi  a K. V. Raisovi. více

26.06. UDÁLOSTI: Fyzikální kurz 2017

Jana Danišková

První den jsme se byli podívat do elektrárny v Horních Počáplech. Další den nás přivítala historie fyziky v Praze. Náš kurz byl zakončen ve škole, kde jsme celé dopoledne věnovali nejrůznějším fyzikálním pokusům. Z toho asi nejvíce zaujaly Vyhnálkovy snahy přepálit veškeré dráty a tužky, které jsme mu přistrčili. více

26.06. UDÁLOSTI: Cykloturistický kurz 2017

Zdeňka Sekulová


Parta deseti studentů se vydala poznávat své okolí ze sedla svého kola. Za tři dny tito borci ujeli přes 100 km, zastavili se u ornamentů a Krvomlýna na Harasově, u Ladčina pramene, Velkého pramene v Mělnické Vrutici. Cestou sledovali tvary povrchu vytvořené fluviálním, eolickým i antropogenním činitelem. Jen opravit defekt (dvojitý) na kole Vaška Čížka se opravit vlastními silami nepodařilo. Ale bylo nám hezky. více

25.06. UDÁLOSTI: Biologicko-literární exkurze primy

Jakub Jahoda, prima

Všichni ze třídy se na ni těší, je to nejočekávanější, nejdelší a také nejoblíbenější akce ve školním roce. Copak to asi je? Ano, správně! Je to „škola v přírodě“. Pro nás, pro primu, je první na gymnáziu. Celé téma se neslo ve stopách literárně významných osob Hořicka, v průběhu jejich poznávání jsme pozorovali různé živočichy v jejich přirozeném prostředí nebo poznávali rozdílné rostliny. Pro lepší poznávání (a také pro dozor) s námi jely paní profesorky Niemcová a Davídková. více

23.06. UDÁLOSTI: Magická fyzika

Ivana Šimková

Žáci celého vyššího gymnázia se zúčastnili zajímavého projektu Magická fyzika pořádaného Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovi v Praze. V průběhu jedné vyučovací hodiny byli svědky neuvěřitelného množství pokusů z různých oblastí, které nám předvedli Prof. RNDr. Petr Chvosta, CSc a RNDr. Artem Ryabov, Ph.D z katedry makromolekulární fyziky. Žáci viděli ohnivé tornádo i vodní vír, pokusy s mýdlovou vrstvou velikosti člověka, řetězopád, laserový mikroskop a mnoho dalších. více

22.06. UDÁLOSTI: Boj v MaSu

Pavlína Chaloupková, Martina Chmelíková, sekunda

Povíme vám o naší cestě a souboji v MaSu. Dne 17. 5. se pět čtyřčlenných týmů naší školy (nejvíce ze všech soutěžících škol) díky vysokému zájmu studentů, v doprovodu paní profesorky Ivany Šimkové shromáždilo na autobusovém nádraží v Mělníce. Poté všichni nastoupili do autobusu a posadili se na volná místa v zadní části. Na koho místo nevyšlo, musel prostě stát. Opravdu se nám ta soutěž líbila a chtěly bychom si jí zopakovat. více

22.06. UDÁLOSTI: Septima v botanické zahradě

Lucie Špytková a Kateřina Zahrádková, septima

Ve středu 10. května se výjimečně téměř celá septima společně s třídní profesorkou Šimkovou vypravila do Botanické zahrady hlavního města Prahy. Sešli jsme se po 9. hodině v Praze a společně pokračovali do zahrady, kde jsme měli domluvenou prohlídku s velmi sympatickým průvodcem, který nám vyprávěl o místní fauně a flóře. více

16.06. UDÁLOSTI: Kokořínsko cestou necestou

Tereza Krejzová a Libor Stinka, II. A

Ve středu 31. května po odpolední výuce jsme my, třída II. A, vydali do útrob Kokořínska pod vedení profesorek Lenky Pořízkové a Kateřiny Tlusté. Dva dny třídního výletu byly před námi a my jsme se těšili, že si je společně užijeme. Někteří z nás zde byli poprvé, takže pískovcové skály, hrad Kokořín, mokřady, říčka Pšovka s raky, báječná zmrzlina ze Mšena, rozhled z Vrátenské rozhledny a louky plné kopretin byly pro nás novinkou. více

13.06. UDÁLOSTI: Erbenovi v patách

Miroslava Renková, foto Hana Minaříková

Jeden povedený, skoro už letní týden letošního školního roku prožila sekunda v přírodě v hořickém kempu Allegro v Dachovech. Ve dnech 29. května až 2. června 2017 zde proběhl
biologicko-literární kurz sekundy a primy. Co sekundánům mimo jiné přinesl? více

7.06. UDÁLOSTI: III. A a III. B v Rudolfinu

Lucie Veiglová, III.A

Rudolfinum11. květen byl pro studenty třetích ročníků dnem kultury a historie. Naplánovali jsme si koncert v pražském Rudolfinu, který byl spojen s procházkou historickou částí Prahy. více

7.06. UDÁLOSTI: Kutná Hora a její krásy

Lucie Richterová, III. A

Chrám svaté Barbory, Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele, Kostnice v Sedlci, Tylův dům. Tyto památky mohla třída III. A. dne 9. května 2017 navštívit v krásném městě – v Kutné Hoře. Počasí nám přálo, bylo teplo, svítilo slunce – zkrátka, ideální den na cestování. více

7.06. UDÁLOSTI: Tercie ve tvrzi a na zámku

Dana Hilská


Po návštěvě Josefova a Kuksu se tercie ve středu vydala na prohlídku opevnění, které ČSR vybudovala před II. světovou válkou. Ve čtvrtek navštívila netradičně zařízený zámek v Novém Městě nad Metují a v pátek se při zpáteční cestě stavila v Hradci Králové, aby mohla obdivovat Kotěrovu a Gočárovu architekturu. více

5.06. UDÁLOSTI: Pramen zůstal skryt

1. B a Tereza Drápalová

Cesta soukromým vlakem do Harrachova a zpět, dobytí pramene Labe a návštěva harrachovské sklárny, i toto lze zažít při studiu na naší škole. Květen byl ve znamení exkurzí, a proto se 1. B vydala do nejvyšších českých hor, aby poznala tamější krásy přírody a ochutnala špičkovou horskou kuchyni. Počasí nám přálo. Ušli jsme 22 km! více

4.06. UDÁLOSTI: Olomoucko - slunce i blesky

sextánky a sextáni

Ani v letošním roce jsme "neunikli" třídní poznávací exkurzi. Tentokrát jsme se vydali do Olomouce a jejího okolí. Ve třech dnech jsme navštívili Svatý Kopeček, ZOO, samotnou Olomouc, Mladečské jeskyně, Bouzov, Muzeum tvarůžků v Lošticích, zámek Velké Losiny a přečerpávací elektrárnu Dlouhé stráně. A abychom se po večerech nenudili, jeden jsme si opékali vuřty a ten druhý nám "zpestřil" film Kladivo na čarodějnice. A jak jsme jednotlivá místa vnímali, si přečtěte dále. více

1.06. UDÁLOSTI: Tercie zdraví z Josefova a Kuksu

Dana Hilská


Tercie vyrazila na závěrečnou exkurzi do Královéhradeckého kraje. V pondělí si prohlédla pevnost Josefov a v úterý barokní areál v Kuksu. Z hodin dějepisu byli výborně připraveni, přestože baroko probírali už na začátku školního roku. více

30.05. UDÁLOSTI: Volitelné předměty

PhDr. Ilona Němcová, ředitelka školy

Dne 25. 5. 2017 byly přes Bakaláře (žákovské přístupy) spuštěny ankety k volbě volitelných předmětů pro žáky primy až tercie nižšího gymnázia a pro žáky kvinty (1. ročníků) až septimy (3. ročníků) vyššího gymnázia. Ankety budou uzavřeny 9. června 2017. Volte s rozvahou, přestupy nebudou v září povolovány. Ředitelství školy si vyhrazuje právo neotevřít volitelný předmět, pokud o něj bude nízký zájem a zároveň snížit počet žáků v semináři, pokud bude přesahovat únosnou mez. Všechny tyto situace se budou řešit individuálně.
Pokud některý z vás nemá heslo na svůj účet, zkontaktujte e-mailem Mgr. Michala Vejvodu s žádostí o vygenerování nového hesla. V případě, že nevyplníte anketu do 9. června, o zařazení rozhodne ředitelství podle optimálních možností školy.

29.05. UDÁLOSTI: Zkoušky Cambridge English

Lenka Šimánková

V sobotu 26. 5. 2017 se učebny naší školy zaplnily žáky a studenty  mělnických základních škol a našeho gymnázia, kteří sem přišli „prodat“ své intenzivním studiem nabyté znalosti angličtiny a úspěšně složit mezinárodní  jazykovou  zkoušku Cambridge English.
Zkoušky zaštiťuje Evropské centrum jazykových zkoušek České Budějovice, jedno ze tři největších zkouškových center v naší zemi. Celkem k nim přišlo 41 uchazečů, kteří skládali testy v rámci zkoušek KET a FCE a dětskou zkoušku YLE. Mezi nimi bylo i 11 našich studentů převážně ze třetích ročníků. Výsledky se adepti na certifikáty dozvědí za několik týdnů. více

24.05. UDÁLOSTI: Nic nového pod sluncem

Dana Hilská


Ve středu 24. května 2017 nám pan Fechtner v rámci předmětu ochrana obyvatel za mimořádných událostí vyprávěl o použití bojových plynů za 1. světové války a o pražském metru jako protiatomovém krytu. více

23.05. UDÁLOSTI: Německé laskominy obrazem

Hana Davídková

Poslední dubnový týden byl ve znamení pokrmů z německy mluvících zemí. Připomeňte si v naší fotogalerii už třetí ročník této akce. Doufejme, že nové vedení naší jídelny bude k takovým nápadům nadále vstřícné a za dva roky společně přichystáme další várku dobrot. více

14.05. UDÁLOSTI: V Českém středohoří

Matěj Hronek, kvinta

Je krásné ráno, čtvrtek jedenáctého května, a kvintáni se společně se studenty 1. A a jejich panem profesorem Šimánkem, vydávají pod vedením své třídní profesorky na výlet na Milešovku a do Českého středohoří. Nejprve je autobus zaveze do malebného zámku v Libochovicích, kde jsou seznámeni s historií, ale i současností zámku. Dozvídají se spoustu zajímavostí, jako například to, že se na zámku narodil slavný Jan Evangelista Purkyně. Jakmile je prohlídka u konce, všichni se rozloučí s paní průvodkyní a pohodlím zámeckých papučí, rychle se vydávají přímo ke stánku s Vodňanskými kuřaty, a pak rovnou do autobusu. Jejich dalším cílem je Muzeum českého granátu v Třebenicích. více

4.05. UDÁLOSTI: Septima a Den Země

Ivana Šimková

Na Den Země, tedy dne 21. 4. 2017, vyrazily poslední zbytky septimy do Vehlovických jeskyň, které jsou zimovištěm netopýrů. Zde na nás již čekal pan Pořízek, náš průvodce. Rozloha jeskyň byla nečekaně velká, a proto není divu, že jsou tyto prostory často vyhledávány režiséry. Na druhou stranu není vůbec složité se v nich ztratit. Také jsme měli možnost vyzkoušet si absolutní tmu a ticho, což byl opravdu velice zajímavý zážitek. Když jsme se rozkoukali, vyrazili jsme na Chloumek, kde jsme mohli splnit další cíl naší cesty – uklidit Chloumecký les. více

4.05. UDÁLOSTI: Pozdní večer s Andersenem

Jakub Jahoda, prima

„Co to je?“ „O čem to bude?“ „To znám.“ Tak to byly první věty, které zazněly v diskuzi ihned potom, co nám paní profesorka Davídková oznámila, že pro nás kvarta chystá 7. dubna 2017 akci s názvem Pozní večer s Andersenem se zaměřením na komiks Čtyřlístek a Andersenovu pohádku Císařovy nové šaty. více

1.05. UDÁLOSTI: Výsledky přijímacích zkoušek

PhDr. Ilona Němcová, ředitelka školy

Byly zveřejněny výsledky přijímacích zkoušek. Do 4letého studia jsou přijati všichni uchazeči o studium, do 8letého ti, co se umístili do 29. místa. více

1.05. UDÁLOSTI: Kvinta slavila Den Země

Matěj Hronek, kvinta

Je pátek 21. dubna a dvacetičlenná skupina výletníků z kvinty GJP se vydává z autobusového nádraží na výlet tematicky zaměřený ke Dni Země. Vyráží do neúprosné divočiny Malého Borku a nikdo neví, co je před nimi.
Na cestě do firmy Benkor v Mělnické Vrutici je čekají všelijaké nástrahy. Kvintáni je ale překonávají a pro ně „časně“ ráno dorážejí do areálu firmy Benkor. U vchodu je uvítá paní majitelka Marie Pravdová, která zahájí prohlídku. více

27.04. UDÁLOSTI: Starostové a studenti

Vratislav Ležal, sexta, foto Dagmar Dvořáková

V úterý 25. 4. 2017 se třeťáci a sextáni sešli v audiovizuální učebně na besedě s názvem Aktivní občan. Nemohli jsme se ale obejít bez starostů, a těmi byli Petr Holeček – senátor a starosta Kralup n. Vltavou (18 000 obyvatel), Radim Wolák – starosta Velvar (3 000 obyvatel), Filip Volák – starosta Veltrus (2 000 obyvatel) a čtvrtý starosta, jehož jméno nám bylo po celou dobu utajeno. Začínali jako aktivní občané, poté jako zastupitelé a nakonec se jim podařilo dosáhnout až na pozici starosty. více

26.04. UDÁLOSTI: Nenech to být

Dagmar Dvořáková

NENECH TO BÝT A NĚCO UDĚLEJ. Není nic jednoduššího než pomoct. Zkus to i ty!:) To jsou úvodní hesla projektu, jehož se naše škola stala od dnešního dne součástí. Co je NNTB? “Nenech to být” je internetový systém a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celé ČR. Za NNTB stojí tým podnikajících studentů z Brna, kteří se podíleli na mnoha úspěšných projektech nejen ze světa vzdělávání. Zásadní výhodou tohoto systému je jeho anonymita. Možnost přihlásit se mají nejen žáci, ale i jejich rodiče. více

22.04. UDÁLOSTI: Sekunda a jarní cesta do kraje

Foto: Lukáš Havlák

V pondělí 10. 4. 2017 navštívila sekunda Veltrusy a ve spolupráci se zdejším edukačním centrem SCHOLA NATURALIS, které sídlí na zámku, zažila příjemné vzdělávací dopoledne. Během komentované interaktivní prohlídky s názvem Aristokracie .- začátek konce všichni poznali, jak se zde žilo posledním dvěma generacím šlechtického rodu Chotků. více

21.04. UDÁLOSTI: Velké páteční čtení

Text Jiří Gebauer, Filip Tomášek

V pátek 7. 4. se v 17:00 sekunda sešla ve školní knihovně, aby se zapojila do soutěže Nejlepší rukopis, kterou pořádá nakladatelství Meander. Šlo o čtení ukázek z rukopisů a jejich následné hodnocení. Podle toho se Meander rozhodne, kterou knihu napřesrok vydá (F.T.). více

21.04. UDÁLOSTI: Komorní setkání s Jiřím Palachem 2

Renata Špačková, Ilona Němcová

Ráno Bílé soboty 15. dubna 2017 jsme vyrazily do Kamenického Šenova, města sklářů. Ke sklárnám patřil i Jiří Palach, za nímž jsme se na základě naší říjnové domluvy vydaly, i když poněkud se zpožděním. Mysleli jsme, že se uvidíme již v lednu. více

18.04. UDÁLOSTI: Darovali jsme krev

Kateřina Swadoschová, 3. B

Dne 16. března 2017 jsme se s paní profesorkou Davídkovou vydali na první dárcovství krve. Nejprve jsme vyplnili dotazníky ohledně zdravotního stavu a možných rizik, pak nám změřili tlak a udělali z kapky krve krevní obraz, a pokud jsme po vyhodnocení všech faktorů dostali souhlas lékařky, směli jsme usednout na odběrové křeslo a darovat 450 ml krve. více

7.04. UDÁLOSTI: S Erasmem ve Španělsku

Anna Semeráková, Anna Viktorinová

Studentky septimy ve složení Kateřina Hořejší, Anna Semeráková, Anna Viktorinová a Lucie Špytková se pod záštitou programu Erasmus+ vydaly do Španělska na tematickou mezinárodní výměnu mládeže. Hlavním tématem projektu byly imigrace, uprchlická krize a divadlo. Na pobřeží Gibraltaru jsme pobyly od 23. března do 1. dubna 2017.  více

4.04. UDÁLOSTI: Již 3. vydání Palachovin je zde

Tereza Drápalová Šajtarová

V současnosti můžete ve svých třídách najít nový výtisk Palachovin. O čem se dočtete? Například o tom, jaký předmět je dle našich maturantů nejobávanější. Chcete studovat v zahraničí? Přečtěte si o zkušenostech Evy, Vaška a Tondy se studiem v USA a na Slovensku.  Snooker představí mistr republiky Aleš Herout z 2. A. Palachoviny mají také svoji elektronickou podobu. více

26.03. UDÁLOSTI: Daruj krev, zachráníš život

Dana Hilská


Na čtvrtek 23. března 2017 zorganizovala Ing. Romana Niemcová pro tercii návštěvu oddělení hematologie a krevní transfuze v Ústřední vojenské nemocnici ve Střešovicích. Stalo se tak na pozvání pana primáře plk. MUDr. Miloše Bohoňka, Ph.D. Po přednášce o krevní transfuzi a prohlídce laboratoří jsme si obešli architektonické skvosty této části Prahy. více

26.03. UDÁLOSTI: Sobotní soustředění robotů

Dana Hilská


Protože se robosoutěž, kterou pořádá ČVUT, kvapem blíží, zorganizoval Honza Kalina sobotní soustředění členů robotického kroužku. více

22.03. UDÁLOSTI: Oslava Dne vody

Dana Hilská


22. března 2017 oslavily mělnické školy Den vody. Pan Ing. Zdeněk Studený, tajemník MÚ Mělník, vše dokonale zorganizoval. Skupiny žáků se střídaly při prohlídkách čistírny odpadních vod a vodárny. Mezi Mlazicemi a Mělnickou Vruticí pendlovaly tři autobusy. Na našem gymnáziu akci zaštítila paní profesorka Lenka Pořízková, které tímto děkujeme za hezký a poučný výlet. více

Stránka 1 z 9  > >>