Nainstalujte si prosím Flash Player

Nainstalujte si prosím Flash PlayerGymnázium Jana Palacha, Mělník - idatabaze.czGymnázia - idatabaze.cz

Král Lear

Magdaléna Tydrichová, oktáva

Často jsem slyšela mnohé srovnávat Shakespearova Krále Leara s naší pohádkou Sůl nad zlato. Ale ač jsou si příběhy obou děl zpočátku opravdu velmi podobné, vyústí nakonec v zcela odlišné závěry. Už dlouho jsem neviděla sychravější, chladnější a krutější představení.

Samotný příběh je dosti tragický. Vše začíná tak, že král Lear rozděluje dědictví mezi své tři dcery. Zaslepen ješitností však neprohlédne prázdné lichotky dvou starších dcer a nejmladší dceru pro její upřímná slova, která nechce slyšet, vyžene z království, pobouřen tím, že ho dcera nemá ráda.

Po tom, co král rozdá veškerý svůj majetek mezi své dvě dcery, začnou se v rodině objevovat první neshody. Ani jedna z dcer nechce přijmout otce ve svém panství a ten tedy stále odmítán putuje od jedné dcery k druhé. To dospěje až k nenávisti mezi sestrami, které spojuje vlastně už jen jediné – nenávist k otci. Až příliš pozdě si král uvědomí pravdu, odhalí faleš svých dcer a uvědomí si, že tu jedinou, která ho opravdu milovala, vyhnal. Z tohoto prozření zešílí a vydává se hledat svou nejmladší dceru. Krátce po setkání ale oba tragicky umírají. Starší dcery se zabijí navzájem a tak příběh končí typickým shakespearovským způsobem.

Zajímavé je, že zpočátku divák soucítí spíš s královými dcerami. Tak nějak chápe, proč nechtějí pečovat o mrzutého krále, který se nedokáže vyrovnat se stárnutím a ztrátou své moci. Až postupem času mu dojde, jak je toto smýšlení zrůdné, a o to mrazivější je pak atmosféra zbytku představení.

Strohá scéna tíseň perfektně dokresluje. Je rozdělena na dvě patra, na kterých spolu hlavní postavy střídavě diskutují, jinak ale na jevišti prakticky nic není. Prázdnota, zoufalství a bezmoc. Jen tu a tam se objeví řečnický pultík, některá z hlavních postav v obleku a se slunečními brýlemi či stráže s baterkami.

Ano, hra je pojata velmi moderně. Možná právě proto nám připadá blízká. Anebo že by to bylo obráceně? A že by se intrikánství, rozklad rodinných vztahů, touha po moci a pomstychtivost týkaly i naší společnosti?

A tím vlastně odpovídám i na otázku z úvodu. Nedá se odpovědět. Protože Král Lear v sobě skrývá víc tragédií...