Nainstalujte si prosím Flash Player

Nainstalujte si prosím Flash PlayerGymnázium Jana Palacha, Mělník - idatabaze.czGymnázia - idatabaze.cz

NMVD na konferenci

Eva Holá, Dana Hilská

NMVD vzniká za podpory EU (CZ 1.07/1.1.00/26.0038).

E-učebnice matematiky, jejímž cílem je zatraktivnit matematiku všem žákům tím, že

 1. úlohy jsou tematicky propojeny se životními zkušenostmi dětí (popisují reálné situace a ukazují i na využití matematiky v praxi),
 2. je aktuální (e-podoba umožňuje zpracovávat aktuální události a data - mistrovství světa, volby, ...),
 3. zadání úloh jsou bohatě doprovázena barevnými fotografiemi,
 4. má vlastní grafickou podobu, jejíž autorkou je profesionální výtvarnice Bára Buchalová
 5. připravené jsou sady jednoduchých úloh vztahujících se vždy k jednomu tématickému celku, ale také úlohy komplexní, které předpokládají orientaci ve více tématech najednou,
 6. je open source - každý učitel si může učebnici nebo její část stáhnout a libovolně s ní nakládat (vyměnit fotografie - žáci se rádi vidí), aktualizovat data a čísla, využívat grafiky, ilustrací, flashových animací, vypustit nebo přidat libovolné úlohy,
 7. značná pozornost je věnována i kreativní tvorbě žáků (vymýšlení podobných příkladů) a vyhledávání dalších informací na internetu či v jiných zdrojích, žáci primy, kvarty a kvinty GJP Mělník se podíleli na tvorbě matematických ilustrací v programu Adobe flash,
 8. součástí je také mnoho dobrovolných zábavných aktivit (skládačky, hádanky, hlavolamy, zebry, hry, ....)
 9. domácí příprava je řešena e-learningovým systémem Moodle. Systém obsahuje více než 800 úloh rozdělených do několika kategorií. Úloha do domácího úkolu se losuje z konkrétní kategorie náhodnou volbou, což znesnadňuje opisování. Úlohy mají navíc naprogramované předpokládané chyby. Dítě, které např. namísto poloměru počítá s průměrem, je Moodlem při kontrole výsledku upozorněno, že udělalo tuto chybu a je mu dána šance vypočítat příklad bez této chyby. Učitel vidí, s jakou úspěšností třída domácí úkol řešila, může si zobrazit úlohu konkrétního žáka a ověřit, kdy a jak dlouho úkol dělal, jaké výsledky odeslal. Učiteli je umožněno stáhnout si různé statistiky a sestavy jako excelovský soubor.

Desková hra Mlsný kocour, kterou jsme převedly do podoby interaktivní tabule inspirovala studentku sexty Gymnázia Jana Palacha Mělník Magdalénu Tydrichovou k sepsání SOČ “Strategie hry Mlsný kocour”, se kterou v roce 2011 v oboru 01 Matematika obsadila v celostátním kole 9. místo.

 

Přínosy NMVD pro učitele

 1. Mohou využívat hotové úlohy.
 2. Dostávají prostor pro uveřejnění svých vlastních úloh se zachováním jejich autorství.
 3. Mají k dispozici cvičebnici.
 4. Mají k dispozici profesionální galerii, která jim pomůže udržet jednotný grafický vzhled vlastních prezentací.
 5. Na podzim 2014 je připraveno školení o používání a vytváření příkladů v učebnici (na interaktivní tabuli i v Moodle). Každý učitel dostane učebnici nahranou na USB disku, včetně instalace Moodle. Veškeré náklady (jízdné, ubytování, stravování, vložné) budou hrazeny z grantu.

NMVD vzniká za podpory EU (CZ 1.07/1.1.00/26.0038).

 

Cílem celého projektu je

 1. Povzbudit zvídavost a kritické myšlení žáků.
 2. Umožnit učiteli zařazovat do výuky témata každodenního života.
 3. Zpříjemnit učiteli práci v prostředí interaktivní tabule a Moodle, poskytnout mu metodiku, lektorskou i technickou pomoc.
 4. Usnadnit  učitelům zařazení techniky do vyučovacích hodin.

 

Dana Hilská, věcná koordinátorka projektu a koordinátorka moodle

Eva Holá, koordinátorka interaktivní tabule