Nainstalujte si prosím Flash Player

Nainstalujte si prosím Flash PlayerGymnázium Jana Palacha, Mělník - idatabaze.czGymnázia - idatabaze.cz

EU peníze školám

PhDr. Ilona Němcová, Mgr. Tereza Drápalová-Šajtarová

V následném přehledu je k dispozici seznam  tematických okruhů, témata konkrétních učebních materiálů a kontakty na jejich autory.

Tematický celek
Anglický jazyk (pro nižší gymnázium)

Autoři: PaedDr. Lenka Šimánková, Ing. Lenka Kalkantová

lenka.kalkantova@gjp-me.cz

lenka.simankova@gjp-me.cz

Present simple/continuous

Present perfect

Question Tags

Jungle Book

Past simple /continuous

Beatles

Meals

London

Relative clauses

Christmas

Mělník my native town

Giving direction

Weather, natural disasters

Shakespeare

Passive

Must/mustn´t

Clothes

Health

Everyday English

Valentine´s day

Tematický celek: Hudební skladatelé světové a české hudby (pro vyšší gymnázium)

Autoři: PaedDr. Martina Nejedlá, Mgr. Zdeněk Tošnar

zdenek.tosnar@gjp-me.cz

martina.nejedla@gjp-me.cz

Antonio Vivaldi

Italská romantická opera

Ludwig van Beethoven

Počátky romantismu

H. Berlioz, F. Liszt

J. S.Bach

Ruští romantici – Mocná hrstka

P. I. Čajkovskij

Antonín Dvořák

B. Smetana

Richard Wagner

Vybraní renesanční autoři

G. Mahler a R. Strauss

Bohuslav Martinů

Claude Debussy a Maurice Ravel

Česká hudební „moderna“

Leoš Janáček

W. A. Mozart

George Gershwin a Jaroslav Ježek

I. Stravinskij

Tematický celek: Mimoevropské regiony (pro vyšší gymnázium)

Autor: Mgr. Zdeňka Sekulová, zdenka.sekulova@gjp-me.cz

Asie – kontinent protikladů

Severní Afrika

Čínská lidová republika I

Japonsko I.

Čínská lidová republika II.

Japonsko II. Japonské zajímavosti

Jižní Asie

Jihozápadní Asie I

Indie I. Sociální a hospodářské kontrasty

Jihozápadní Asie II. Středomořská Asie

Indie II. Sociální a hospodářské kontrasty

Jihozápadní Asie III. Státy Perského zálivu

Afrika I. Úvod, členitost

Asijští tygři

Afrika II. Sociální a ekonomické otazníky

Jižní Amerika. Přírodní prostředí

Subsaharská Afrika I

Amerika I. Fyzicko-geografická charakteristika

Subsaharská Afrika II. Oblasti regionu

Jižní Amerika. Státy

Tematický celek: Systém fyzicko-geografické sféry na planetární úrovni (pro vyšší gymnázium)

Autor: Mgr. Zdeňka Sekulová, zdenka.sekulova@gjp-me.cz

Stavba a složení Země

Tropické oblasti II. Tropický deštný les

Jak se rodí hory I. Endogenní síly Zemětřesná činnost

Vody pevnin I. Řeky

Jak se rodí hory II. Endogenní síly Sopečná činnost

Vody pevnin II. Jezera. Podzemní voda

Jak se rodí hory III. Exogenní síly

Světový oceán I. (reliéf dna oceánů, vlastnosti mořské vody)

Atmosféra I. Složení atmosféry. Všeobecná cirkulace.

Světový oceán II. (pohyby mořské vody, pobřeží, využití oceánu člověkem, znečištění světového oceánu)

Atmosféra II. Složení atmosféry. Klima. Klimatické pásy.

Hydrosféra

Atmosféra III. Počasí. Meteorologické veličiny

Ledovce

Atmosféra IV. Počasí. Meteorologické veličiny. Předpověď počasí.

Pedosféra

 

Atmosféra V. Tropická cyklóna a tornádo.

Pouště

Tropické oblasti I.

Pohyby litosférických desek

Tematický celek: Společenské a hospodářské prostředí (pro nižší gymnázium)

Autor: Mgr. Zdeňka Sekulová, zdenka.sekulova@gjp-me.cz

Globalizace

Rozdíly ve vyspělosti zemí

Chudoba a její příčiny

Etika, filozofie, náboženství v životě člověka

Integrace zemí I. NATO

Od etnika ke globálnímu společenství

Integrace zemí II. OSN. EU

Prolínání světových kultur

Mezinárodní migrace

Osídlení

Zemědělská výroba

Průmysl

Těžební průmysl

Zpracovatelský průmysl

Energetický průmysl

Doprava

Služby

Cestovní ruch

Člověk a přírodní katastrofy

Biodiverzita

Tematický celek: Reálie německy mluvících zemí ve srovnání s Českou republikou (pro vyšší gymnázium)

Autor: Mgr. Hana Davídková, hana.davidkova@gjp-me.cz

Berlin

Massenmedien

Prag

Internet

Die BRD – Geographie und Klima, beliebte Reiseziele

Traditionelles in den deutschsprachigen Ländern

Schulsystem in Deutschland und in der Tschechischen Republik, Unterschiede, Stundenplan, unsere Schule

Persönlichkeiten im deutschsprachigen Raum - Kunst, Politik, Wissenschaft

Sport

Deutschsprachige Literatur und meine Lektüre

Mělník und die Partnerstadt Oranienburg

Umweltschutz

Österreich

Gesundheit

Schweizerische Eidgenossenschaft

Dienstleistungen

Tschechische Republik – Geographie,

Klima, Tourismus

Wetter

 

Tschechische Republik – politisches System, Nachkriegsgeschichte

Die BRD – politisches System und Nachkriegsgeschichte

Tematický celek: Literatura po roce 1945 (pro vyšší gymnázium)

Autor: Mgr. Michal Vejvoda, michal.vejvoda@gjp-me.cz

Bohumil Hrabal

Beat generation

Česká próza v letech normalizace

Francouzský nový román

Poezie v letech 1948 -1956

Významní pováleční dramatici

Divadlo Járy Cimrmana

Absurdní drama

Semafor

Postmoderna

Václav Havel

Magický realismus

Druhá světová válka v literatuře

Americká próza

Existencialismus

Evropská próza

Neorealismus

Science fiction

„Rozhněvaní mladí muži“ v anglické literatuře

Literatura pro děti a mládež

Tematický celek: Měření fyzikálních veličin (pro nižší gymnázium)

Autorky: RNDr. Jana Danišková, jana.daniskova@gjp-me.cz

Mgr. Ivana Šimková, ivana.simkova@gjp-me.cz

Transformátor

Délka a její měření

Měření elektrického proudu

Hmotnost a její měření

Měření elektrického napětí

Obsah a jeho měření

Pokusy z optiky.

Čas a jeho měření

Měření periody a frekvence

Objem a jeho měření

Měření tíhového zrychlení

Rychlost a její měření

Kalorimetr, měření tepla

Teplota a její měření

Třecí síla

Síla a její měření

Detekce záření

Hustota a její měření

Jednoduché stroje měření síly

Procházka Prahou po stopách měření fyz. veličin

Tematický celek: Umění a kultura NG (pro nižší gymnázium)

Autor: Mgr. Dagmar Prajznerová, dagmar.prajznerova@gjp-me.cz

Základní barvy

Gotika - malířství

Vitráž

Albrecht Dürer

Ilustrace

Hieronymus Bosch

Koláž

Renesance - architektura

Figura

Renesance - malířství

Perspektiva

Leonardo da Vinci

Zátiší

Michelangelo Buonaroti

Písmo

Baroko - architektura

Románský sloh – architektura

Baroko - malířství

Gotika – architektura

Rubens

Tematický celek: Vybraní představitelé české literatury (pro nižší gymnázium)

Autor: Mgr. Miroslava Renkova, miroslava.renkova@gjp-me.cz

Josef Václav Sládek

Jaroslav Foglar

Josef Škvorecký

Jiří Žáček

Alois Jirásek

Karel Jaromír Erben

Karel Havlíček Borovský

Eduard Štorch

K. Čapek a J. Werich – klasici české moderní pohádky

Naši, tedy mělničtí spisovatelé

Jan Neruda

Naším regionem po stopách významných autorů

Fráňa Šrámek

Karel Hynek Mácha

Fenomén Hašek, nebo Švejk?

Božena Němcová

Karel Čapek

Ota Pavel

Karel Čapek – všeuměl a nadšenec

Bohumil Hrabal

Tematický celek: Jazyk a jazyková komunikace (pro vyšší gymnázium)

Autor: Mgr. Dagmar Dvořáková, dagmar.dvorakova@gjp-me.cz

Fejeton

Nedostatky ve stavbě výpovědi

Odborný styl

Slohové postupy a útvary

Styl umělecké literatury

Administrativní styl

Umělecké vyprávění

Prostěsdělovací styl

Národní jazyk a jeho útvary

Řečnický styl

Výpověď a věta

Publicistický styl

Textové obměny ve stavbě výpovědi

Zvuková stránka jazyka

Umělecký popis

AZ kvíz

Odborná práce

Hrajeme si s češtinou

Komunikace a text

Obecné výklady o jazyce

Tematický celek: Biologie rostlin (pro nižší gymnázium)

Autor: Ing. Romana Niemcová, romana.niemcova@gjp-me.cz

Krtičníkovité rostliny

Lišejníky

List

Květ

Popis a určování listů

Květní vzorce

Fotosyntéza

Květenství

Dýchání

Plody

Vodní režim rostlin

Dvouděložné a jednoděložné rostliny

Způsoby výživy rostlin

Leknínovité rostliny

Růst rostlin

Pryskyřníkovité rostliny

Vývoj rostlin

Brukvovité rostliny

Mechorosty

Brutnákovité rostliny

Tematický celek: Biologie člověka (pro vyšší gymnázium)

Autor: Mgr. Lenka Pořízková, lenka.porizkova@gjp-me.cz

Kostní dřeň

Svaly lidského těla

Kostnatění. Kloubní spojení

Tkáňový mok a krevní plazma

Červené krvinky a krevní destičky

Bílé krvinky

Srdce

Imunita a imunizace

Dýchání

Srdeční cyklus a krevní oběh

Trávení potravy

Dýchací soustava

Kůže

Z ústní dutiny do žaludku

Centrální nervová soustava

Tenké střevo, slinivka břišní a játra

Charakteristika, stavba a struktura svalu

Vylučovací soustava

Svalový stah, práce svalů

Vznik moči, mikce

Tematický celek: Biologie živočichů (pro vyšší gymnázium)

Autor: Mgr. Helena Švajdová, helena.svajdova@gjp-me.cz

Želvušky , Drápkovci

Kořenonožci, Mřížovci

Žahavci - Polypovci

Nálevníci

Žahavci - Medúzovci

Porifera

Žahavci - Korálnatci

Zástupci porifer

Kroužkovci - Mnohoštětinatci

Ploštěnky

Kroužkovci - Máloštětinatci

Motolice

Kroužkovci - Pijavice

Tasemnice

Zástupci hlavonožců

Hlístice

Prvoci obecně

Vířníci

Živočišní bičíkovci

Hlavonožci

Tematický celek: Jazyk a jazyková komunikace (pro nižší gymnázium)

Autor: Mgr. Tereza Drápalová-Šajtarová, tereza.sajtarova@gjp-me.cz

Věty podle členitosti

Moodle opakovací test z mluvnice

Doplněk

Psaní s a z  v předponách

Slovesné kategorie

Slovní zásoba a význam slova

Souvětí souřadné

Psaní interpunkčních znamének v přímé řeči. Diktát zaměřený na předpony s a z a interpunkci.

Souvětí podřadné

AZ kvíz

Interpunkce v souřadném souvětí

Slovesné třídy

Souřadně spojené větné členy a věty vedlejší

Přechodníky

Souvětí souřadné a podřadné s důrazem na interpunkci před spojkou a

Interpunkce ve větě jednoduché

K. Čapek: Válka s Mloky – komplexní jazykový rozbor

Formální a významové vztahy ve větě

Rozbor uměleckého textu

Souvětí a věta jednoduchá (komplexní rozbor)

Tematický celek: Energie (pro nižší gymnázium)

Autorky: RNDr. Jana Danišková, jana.daniskova@gjp-me.cz

Mgr. Ivana Šimková, ivana.simkova@gjp-me.cz

Energie

Vnitřní energie

Mechanická energie

Teplo

Generátory napětí

Kalorimetrická rovnice

Přenos el. energie

Vedení tepla

Jednoduché stroje, páky

Parní stroj

Kladky, kolo na hřídeli

Motory

Nakloněná rovina

Tání

Práce

Vypařování

Výkon

Počasí

Účinnost

Zákon zachování energie

Tematický okruh: Vybrané kapitoly z hudební výchovy (pro nižší gymnázium)

Autoři: PaedDr. Martina Nejedlá, martina.nejedla@gjp-me.cz

Mgr. Zdeněk Tošnar, zdenek.tosnar@gjp-me.cz

Hudebně výrazové prostředky

Divadlo Semafor

Hravé muzicírování- improvizace v hudbě

Ta naše opera česká

Hudba a tanec

Český hudební klasicismus

Funkce hudby a její dělení

Hudba na jevišti 1

Lidová píseň a folklorní inspirace

Hudba na jevišti 2

Příroda jako zdroj inspirace v hudbě

Má vlast

Baroko v Čechách

Lidský hlas

Hudební nástroje se představují 1

Jazz a swing v české hudbě

Hudební nástroje se představují 2

Renesance v Čechách

Hudba českých Vánoc

Čeští písničkáři

Tematický okruh: Vznik a vývoj hudby (pro vyšší gymnázium)

Autoři: PaedDr. Martina Nejedlá, martina.nejedla@gjp-me.cz

Mgr. Zdeněk Tošnar, zdenek.tosnar@gjp-me.cz

Mýtický původ hudby

Vývoj jazzu – bebop a co dál?

Baroko v souvislostech

Vývoj muzikálu2

Vývoj opery

Klasicismus

Duchovní hudba

Romantismus

Úvod do hudby 20. století, expresionismus

Hudba 20. století I. část

Gregoriánský chorál

Hudba 20. století II. část

Počátky jazzu

Hudba 20. století III. část

Renesance v souvislostech

Nonartificiální hudba 50. léta

Mám rád swing

Nonartificiální hudba 60. léta

Vývoj muzikálu1

Nonartificiální hudba 70. léta

Tematický celek: Přírodní a syntetické makromolekulární látky složité i jednoduché (pro vyšší gymnázium)

Autor: Mgr. Lenka Pořízková, lenka.porizkova@gjp-me.cz

Polystyren

Lipidy- acylglyceroly

Disacharidy

Reakce  lipidů. Výroba margarínu.

Káva

Výroba a vlastnosti mýdla

Charakteristika a rozdělení polymerů, polymerace

Aminokyseliny a peptidy

Přehled  polymerů vzniklých  polymerací

Vlastnosti  a přehled bílkovin

Polykondenzace  a polyadice

Enzymy, vlastnosti, aktivita

Vlastnosti, reakce a využití vybraných polymerů

Rozdělení a význam enzymů

Monosacharidy

Vitaminy

Vlastnosti  a přehled monosacharidů

Nukleové kyseliny

Polysacharidy

Izoprenoidy

Tematický celek: Španělský jazyk (pro vyšší gymnázium)

Autor: PhDr. Ilona Němcová, ilona.nemcova@gjp-me.cz

Barcelona

Salamanca

Los animales

Procvičování sloves ser, hay

La ciudad

Madrid

La Navidad en España

En la calle

Granada y la Alhambra

Descripción de las cosas

La tortilla de patatas

Gerundio

El pronóstico del tiempo

AZ kvíz

La familia

La escuela

Las fiestas espanolas

Préterito perfecto simple

Las preposiciones de tiempo

Las profesiones

Tematický celek: Teorie a dějiny umění (pro vyšší gymnázium)

Autor: Mgr. Dagmar Prajznerová, dagmar.prajznerova@gjp-me.cz

Impresionismus

Preisler

Manet

Seurat

Monet

Kandinskij

Renoir

Secese

Slavíček

Kubismus

Chittussi

Kubismus v Čechách

Cézanne

Mucha

Postimpresionismus

Kupka

Gauguin

Futurismus

Degas

Surrealismus

Tematický celek: Planeta Země a její znázornění na mapách (pro vyšší gymnázium)

Autor: Mgr. Zdeňka Sekulová, zdenka.sekulova@gjp-me.cz

Hlavní etapy vývoje poznatků o Zemi a vesmíru

Kartografie. Mapa

Vesmír

Zeměpisné souřadnice

Nebeská mechanika

Mapa. Kartografická zobrazení

Sluneční soustava I. Planety

Druhy map

Sluneční soustava II. Slunce, Měsíc

Mapa. Měřítko mapy

Zatmění Slunce a Měsíce

Kartografické vyjadřovací prostředky

Pohyby planety Země I. Oběh Země kolem Slunce a jeho důsledky

Obsah map

Pohyby Planety Země II. Rotace Země a její důsledky. Precese. Nutace

Geografické informační systémy

Čas na Zemi

Globální navigační a polohové systémy

Tvar a velikost Země. Glóbus

Nebojte se topografie

Tematický celek: Elektromagnetické jevy, světlo (pro vyšší gymnázium)

Autorky: RNDr. Jana Danišková, jana.daniskova@gjp-me.cz

Mgr. Ivana Šimková, ivana.simkova@gjp-me.cz

Magnetická indukce

Coulombův zákon

Vzájemné působení vodičů s proudem

Intenzita el. pole

Elektromagnetická indukce

Kondenzátory

Magnetický indukční tok

Elektrický proud, zdroje elektrického proudu

Střídavý proud

Elektrický odpor kovového vodiče

Výkon střídavého proudu

Spojování rezistorů

Optika

Princip ampérmetru a voltmetru

Paprsková optika

Kirchhoffovy zákony

Čočky

Polovodiče

Zrcadla

PN přechod a polovodičová dioda

Tematický celek: Anorganická chemie (pro nižší gymnázium)

Autor: Ing. Romana Niemcová, romana.niemcova@gjp-me.cz

Hmotnostní zlomek

Oxidy – tvorba názvů

Stavba atomu

Látkové množství

Chemické sloučeniny

Výpočty látkového množství

Vodík, izotopy prvků

Látková koncentrace

Vyčíslování chemických rovnic

Sulfidy

Kovy

Výpočet hmotnosti látek z chem. rovnice

Halogeny

Bezkyslíkaté kyseliny

Iontové sloučeniny

Kyslíkaté kyseliny

Chemická vazba

Hydroxidy

Oxidy – tvorba vzorců

Kyselost a zásaditost roztoků

 

Šablona

IV./2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol

Tematický celek: Funkce a jejich globální vlastnosti (pro vyšší gymnázium)

Autor: RNDr. Karel Šimánek, karel.simanek@gjp-me.cz

Inverzní relace a funkce

Relace a jejich grafy

Funkce odmocnina

Kartézský součin množin

Exponenciální rovnice a nerovnice

Vlastnosti relací

Výrokové formy o více neznámých

Zobrazení a jeho graf

Soustavy forem o dvou neznámých

Vlastnosti zobrazení a druhy zobrazení

Logaritmické funkce a relace

Užití zobrazení

Logaritmická funkce s absolutní hodnotou

Vztah funkce, relace a výrokové formy

Goniometrické funkce a relace

Vznik funkcí jedné reálné proměnné

Goniometrické rovnice a nerovnice

Základy teorie množin

Logaritmické rovnice a nerovnice

Kvadratická funkce a relace s absolutní hodnotou

Operace na funkcích

Lineárně lomená funkce a relace

Globální vlastnosti funkcí

Lineárně lomená funkce a relace s absolutní hodnotou

Lineární funkce a relace

Funkce a relace přirozená mocnina

Lineární funkce a relace s absolutní hodnotou

Funkce a relace celá záporná 12mocnina

Kvadratická funkce a relace

Exponenciální funkce a relace

Základy logiky

Exponenciální funkce a relace s absolutní hodnotou

Tematický celek: Matematika výrokových forem (pro vyšší gymnázium)

Autor: RNDr. Karel Šimánek, karel.simanek@gjp-me.cz

Logika pojem výroku

Úpravy výrokových forem

Složené výroky – operace na výrocích

Lineární rovnice

Tautologie výrokového počtu

Lineární nerovnice

Výroky hovořící o počtu dané konečné množiny

Lineární formy s absolutní hodnotou

Kvantifikované výroky

Lineárně lomené nerovnice

Úsudky

Lineární rovnice s parametrem

Logické matematické důkazy

Kvadratické rovnice s parametrem

Množinový počet. Cantorovská množina

Soustavy lineárních rovnic a nerovnic

Operace na množinách

Kvadratické rovnice

Relace na množinách

Nerovnice v součinovém a podílovém tvaru

Užití množinového počtu

Kvadratické nerovnice

Algebraické výrazy

Lineárně lomené rovnice

Racionální výrazy

Lineárně lomené rovnice s parametrem

Mocninné výrazy. Přirozená mocnina

Soustava lineární a kvadratické rovnice o dvou neznámých

Celá záporná mocnina

Soustava kvadratických rovnic o dvou neznámých

Výrokové formy

Mnohočleny – polynomy