Nainstalujte si prosím Flash Player

Nainstalujte si prosím Flash PlayerGymnázium Jana Palacha, Mělník - idatabaze.czGymnázia - idatabaze.cz

Den otevřených dveří

Dana Hilská

Ku příležitosti Dne otevřených dveří Gymnázia Jana Palacha, Mělník měla veřejnost poprvé možnost nahlédnout do nové učebny matematiky, jejíž vybavení bylo pořízeno z grantu EU projektu Nevšední matematika všedního dne CZ.1.07/1.1.00/26.0038. Širokoúhlá interaktivní tabule ani dataprojektor s ultrakrátkou vzdáleností návštěvníky nijak zvlášť neoslnily, protože tato technika je na základních školách díky penězům ze „šablon“ EU běžná. Mnohem víc je nadchla možnost zapojit se do výuky a zkusit si vypočítat jeden z příkladů Nevšední matematiky všedního dne. Uchazečům o studium mohli pomáhat rodiče, takže nakonec příklad z prostředí městského parku Na Podolí vyřešili všichni. Protože zadání i řešení příkladů o psech a lidech v parku se po městě rychle rozkřiklo, odpolední návštěvníci se bavili hrou Mlsný kocour.

Další novinkou letošního dne otevřených dveří byla přím účast našich bývalých studentů. V hodině francouzštiny besedovala se septimány Anna Těhlová, vítězka celostátního kola SOČ v oboru Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenské obory, která studuje politické vědy na IEP Paris. V chemické laboratoři zase prováděla pokusy Eva Martínková, vítězka celostátního kola SOČ v oboru Chemie, která ve studiích této vědy pokračuje na PřF UK v Praze. Rádi jsme uvítali také ty, kteří se do školy přišli podívat, aby nám povyprávěli o svých vysokoškolských úspěších.

 

Se zájemci o studium na nižším gymnáziu se uvidíme 22. dubna při přijímacích zkouškách. Uchazeče o čtyřleté obory čekají přijímací pohovory.