Nainstalujte si prosím Flash Player

Nainstalujte si prosím Flash PlayerGymnázium Jana Palacha, Mělník - idatabaze.czGymnázia - idatabaze.cz

Dějepis v kvartě

Mgr. Zdeňka Lindová

Naše škola je jednou z dvanácti škol v České republice, která se účastní tříletého projektu „Dějepis v 21. století“, pořádaného ÚSTR Praha. Zmiňovaná akce  spočívá v realizaci orálně historického projektu Velké a malé příběhy moderních dějin. Práce s rodinnou pamětí představuje vhodný doplněk výuky dějepisu. Minulost totiž není pouze něco, co se dotýká „velkých dějin“  národů a států prezentovaných v učebnicích dějepisu. Minulost se týká především nás všech. Minulost začíná u nás samých, u naší rodiny. Prostřednictvím našich nejbližších získáváme představu o tom, v jaké společnosti žijeme. Projekt je pokusem podívat se na historii z perspektivy širší rodiny, případně přátel.

S ÚSTR spolupracuji již několik let. Účastním se všech vzdělávacích akcí – a to velice ráda. Skupina historiků pod vedením Mgr. Jaroslava Pinkase připravuje pro nás – vyučující dějepisu naprosto skvělá setkání zaměřená na výuku zejména nejnovějších dějin. I z tohoto důvodu jsem do zmiňovaného projektu také vstoupila – a to se současnou kvartou našeho gymnázia.

Na počátku března 2012 navštívil naši školu Mgr. Jaroslav Najbert, koordinátor projektu Velké a malé příběhy národních dějin. Seznámil studenty s projektem „Dějepis v 21. století“ a také jim názorně předvedl, jak v práci postupovat. Následně jsem se studenty mnohokrát hovořila o možnostech získávání informací v rodinách či u přátel a pod.  Zaznamenala jsem až nečekaný zájem o tuto problematiku. Nyní tedy pilně pracujeme, abychom mohli zmiňované „výstupy“ po prázdninách odevzdat.

A nyní k další činnosti ohledně přiblížení se a porozumění tématice moderní historie. Mojí snahou je, aby dějepis nebyl nudným a suchopárným předmětem, ale naopak, aby žáky alespoň trochu zaujal.

K tomu samozřejmě slouží zejména exkurze, případně besedy. Exkurze jsme s kvartou absolvovali dvě, besedu jednu.

Nejprve k besedě s pamětníkem. V květnu přijala naše pozvání paní Sojková – rozená Hořejší. Tato dáma je dcerou pana Josefa Hořejšího z Mělníka. Úspěšný mladý podnikatel krátce po II. světové válce velice dobře rozjížděl firmu na výrobu moderních dětských kočárků. (Účast na veletrhu spotřebního zboží v Paříži a následný kontrakt na zmiňované zboží).  Jeho snahu, velké pracovní nasazení a jistě i nadšení však doslova zlomil politický převrat v r. 1948. Následné znárodnění podniku ukončilo veškeré další naděje na podnikání. Není sporu o tom, že právě tento moment vedl pana Hořejšího ke vstupu do ilegální organizace „MAPÁŽ“ (Masaryk – Palacký - Žižka), která operovala zejména na Žatecku a Lounsku.  Poté, co činnost skupiny byla vyzrazena a členové pozatýkáni, následoval tvrdý trest. V procesu s členy ilegální organizace padly – mimo jiné – i tři tresty smrti. A jednou z obětí byl i pan Josef Hořejší, otec tří dětí. A právě dcera pana Hořejšího, jak už jsem zmínila, přišla mezi nás. Ač dáma téměř osmdesátiletá, hovořila věcně, srozumitelně a naprosto zaujala všechny posluchače. Velmi zapůsobilo nejen její vyprávění, ale i přečtení protokolu o popravě a úmrtního listu. Byl to opravdu mimořádná zážitek pro nás pro všechny. I závěrečné slovo paní Sojové – Hořejší bylo příznačné „ Již nikdy více takových krutostí.“

A nyní k exkurzím. Osmého června jsme vyjeli do Prahy na Výstavu k 70. výročí atentátu na R. Heydricha na Karlově náměstí. Studenti se zájmem prohlíželi a četli příběhy lidí spojených s atentátem. Ještě emotivnějším zážitkem byla návštěva chrámu v Resslově ulici, kde se parašutisté skrývali. Velice pietně upravená krypta, film i zajímavé průvodcovské slovo – nic z toho nemohlo zakrýt tíseň, smutek a mrazení v zádech z pocitu – co zde parašutisté prožívali, na co mysleli a jak následně umírali. Pro nás pro všechny to byl opravdu velmi silný zážitek.

Druhá letošní exkurze nás zavedla do Prahy. Tentokrát jsme navštívili ÚSTR. Zde byl pro nás připraven dopolední program. Navázali jsme na loňskou návštěvu této instituce. Tehdy Mgr. Pinkas hovořil o úloze Čechů a Slováků v I. světové válce (zejména legií) a jejich úsilí o vznik samostatného státu. Letošní náplní naší návštěvy byla tématika II. světové války. Ovšem pojetí bylo naprosto netradiční. Přednášející se zaměřil zejména na otázku kolaborace a přisluhovačství – ve všech možných podobách. Vše bylo provázeno filmovými ukázkami.  Studenti velmi živě reagovali na jednotlivé klipy a vyjadřovali své názory, svá stanoviska.  A s překvapením zjistili, že kolaborant nebyl vždy jen zlý, zavrženíhodný člověk. Měl dokonce i „kladné“ stránky, ba i někdy pomáhal. Pan kolega Pinkas jim také vynikajícím způsobem vysvětlil, jak rozdílný je pohled na dějiny událostí bezprostředně poté, s menším časovým odstupem a co teprve po několika desítkách let.

Nezbývá než věřit, že jsme ÚSTR nenavštívil naposledy a že nás ještě další zajímavá setkání čekají. A na závěr už jen snad velké poděkování Mgr. Pinkasovi, vedoucímu sekce vzdělávání v ÚSTR za neobyčejnou ochotu a vstřícnost, které se nám vždy v této instituci dostává.

 

Mgr. Zdeňka Lindová

vyučující dějepisu na GJP Mělník

>