Nainstalujte si prosím Flash Player

Nainstalujte si prosím Flash PlayerGymnázium Jana Palacha, Mělník - idatabaze.czGymnázia - idatabaze.cz

Natoč videovizitku naší školy

Hana Minaříková

Své snímky předají soutěžící na DVD disku (ne CD), ve formátu “DVD -video”

do uzávěrky soutěže 1.6.2012. Vítězná videovizitka bude použita k oficiální prezentaci naší školy.

Na obal DVD je nutno uvést tyto údaje:

  • Název video pohlednice (pokud možno anglický)
  • Třída
  • Jména a příjmení účinkujících
  • Název projektu Brána jazyků otevřená a povinný logolink
  • Snímek musí být namluven soutěžícími v angličtině.

DÉLKA SNÍMKU  JE  5 - 6 minut

Při nedodržení pravidel, minimální délky snímků (minimální délka snímku musí být dodržena) či při chybějících údajích na popisu DVD nebude možno snímek zařadit do soutěže.

Základní hodnotící kritéria:
Soutěžní porota hodnotí hlavně OBSAH, NÁPADITOST, JAZYK  vzhledem k úrovni, na které se zrovna studenti nacházejí (srozumitelnost, výslovnost, mluvnická správnost, bohatost slovní zásoby), EFEKTIVITU VYUŽITÍ JAZYKA (kolik mluveného slova snímek obsahuje), EFEKTIVITU VYUŽITÍ VŠECH SOUTĚŽÍCÍCH V KATEGORIÍCH SKUPIN (efektivita využití potenciálu soutěžících ve skupině, tj. do jaké míry se jednotliví soutěžící na snímku podílí), CELKOVÝ DOJEM, TECHNICKÝ DOJEM.


Filmařská forma a technická kvalita nejsou hlavními kritérii při hodnocení snímku. Dostatečná kvalita zvuku je však nutná pro srozumitelnost mluveného slova. Mluvené slovo by nemělo být přehlušené případnou doprovodnou hudbou.
Soutěžící by měli být hlavně scénáristy, herci a režiséry svých snímků. S přípravou soutěžícím jistě pomohou učitelé angličtiny.

Soutěž motivuje k výuce angličtiny, podporuje rozvoj komunikativních dovedností v jazyce, tvůrčí nadání žáků i učitelů, žáci se učí řešení problémů, rozvíjí týmovou spolupráci. Soutěž pomáhá rozšířit použití video techniky jako jazykové učební pomůcky a přispívá ke zkvalitnění výuky angličtiny na naší škole.