Nainstalujte si prosím Flash Player

Nainstalujte si prosím Flash PlayerGymnázium Jana Palacha, Mělník - idatabaze.czGymnázia - idatabaze.cz

Maturita v roce 1918

Ilona Němcová

Student byl uznán buď dospělým s vyznamenáním, dospělým všemi hlasy, dospělým většinou hlasů (tedy pokud z jednoho předmětu neprospěl!) nebo musel opakovat celou zkoušku nejdříve za půl roku.

Pro Vaši představu – soubor otázek z první maturity z července 1918

Český jazyk

  1. J. V. Sládek: Zem patří živým
  2. Život a činnost Sládkova
  3. Znělka a skladatelé znělek

Latinský jazyk

  1. M. Tullius Cicero, In latilinam, řeč II, kap. 4

Vlastivěda

  1. Prvá knížata Čechů (sv. Václav, Boleslav)
  2. Založení velmocenského postavení habsburského, zvolení Ferdinanda I. v Čechách a Uhrách
  3. Český massiv

Matematika

  1. Určete objem kužele, jehož plášť rozvinut byv do roviny dává výseč kruhovou o poloměru 9 a středovém úhlu 120°
  2. Mezi členy geometrické řady 1, 3, 9, … vložte po třech členech tak, aby zase vznikla řada geometrická

Úplně první maturitní vysvědčení si však odnesl již 24. 11. 1917 student Alois Dušek, který od srpna 1916 bojoval na frontě první světové války. Díky výnosu ministerstva kultu a osvěty z roku 1914 „…žáci 8. třídy, kteří měli nastoupit službu vojenskou, byli v letech 1917/1918 uznáni dospělými bez zkoušení ústního i písemného…“