Nainstalujte si prosím Flash Player

Nainstalujte si prosím Flash PlayerGymnázium Jana Palacha, Mělník - idatabaze.czGymnázia - idatabaze.cz

Pocta Janu Palachovi

Renata Špačková

Na 16. ledna 2019, na den 50. výročí krajního protestu Jana Palacha, bývalého studenta našeho gymnázia, proti rezignaci národa po událostech srpna 1968, je připraven další z projektových gymnaziálních dnů a především pietní akt u sochy Pocta Jana Palachovi v Jungmannových sadech a následně na mělnické radnici. Zde budou představeny dvě publikace, Pocta Janu Palachovi a dalším živým pochodním v sovětském bloku a Spolužák Jenda. Druhá uvedená je výsledkem práce studentů gymnázia.

Pietní akt začíná ve 14 hod. u sochy umístěné naproti bývalé budově gymnázia, kam Jan chodil, a pokračuje v 15 hod. v obřadní síni mělnické radnice. Kromě představení výše zmíněných publikací zde budou vyhlášeny výsledky literární soutěže Moje cesta za Janem, již vyhlásila naše škola. Následně proběhne vernisáž výstavy Jan Palach ʼ69. Doufáme, že na ni stihne přijet i její spoluautor a autor portrétů živých pochodní ve vydávané publikaci PhDr. Petr Blažek, Ph.D., historik Ústavu pro studium totalitních režimů, který se bude 16. ledna pohybovat mezi Mělníkem a Prahou, neboť 50. výročí bude na obou místech připomínáno ve stejný den https://palach2019.ff.cuni.cz/.

S Petrem Blažkem jsme se setkali v průběhu práce na brožuře Spolužák Jenda, neboť jsme společně absolvovali setkání se spolužáky Jana ze základní i střední školy. Gymnaziální 3. B se sešla na naši výzvu z ledna 2018 podruhé od maturity v roce 1966 (první se odehrálo v roce 1986). Kromě toho jsme byli přítomni i srazu „skorospolužáků“ ze 3. A, která s paralelní Janovou třídou mnohé prožívala společně. Kdo je to my? Renata Špačková a studenti kvinty Vítek Novotný, Vojta Deliš, Honza Sklenář a Dan Kulíšek.

Co jsme všechno zažili a zpracovávali? Zde uvedeme neúplný výčet, který je rozpracován v naší publikaci: putování po místech spojených s Janem Palachem, setkání se spolužáky Jana Palacha a bývalými profesory, přepisy a zpracování rozhovorů, studium pramenů a literatury, natáčení s německou ARD, setkání s Jiřím Palachem, Polanou Bregantovou, dcerou Olbrama Zoubka, s prof. ThDr. Ing. Jakubem S. Trojanem, farářem ČCE, který Jana vyprovázel na poslední cestě; setkání (osobní, korespondenční) s tvůrci filmů (Dušan Trančík /Tryzna, 1969/, Štěpán Hulík /Hořící keř, 2013/, Robert Sedláček, Michal Rataj, Jan Šuster /Jan Palach, 2018/). O co nám hlavně šlo? Poznat Jana gymnaziálních studií, v době, kdy studoval na naší škole, kdy se formovala jeho osobnost a projevovaly vlastnosti, jež vysvětlují jeho konání v roce 1969. Zároveň jsme obohaceni díky setkáním s řadou vynikajících osobností, které neváhaly věnovat svůj čas a pozornost patnáctiletým klukům.

Chceme poděkovat všem, kteří nám realizaci projektu umožnili, všem, kteří nám věnovali čas, poskytli dokumenty, zprostředkovali svůj vztah k Janovi. Nebylo jich málo. V neposlední řadě patří poděkování i městu Mělníku a Středočeskému kraji, bez jejichž finanční podpory by publikace nemohla vyjít.

 

Dodatek: Výstava Jan Palach ʼ69 se přestěhuje 21. ledna 2019 z mělnické radnice na gymnázium. Tehdy k nám přijede Doc. Dušan Trančík, ArtD., slovenský režisér 12 hraných a asi 50 dokumentárních filmů, dnes člen Ateliéru filmové a televizní režie Vysoké školy múzických umění v Bratislavě. Jedním z jeho filmů roku 1969 je dokument Tryzna. Vytvořil jej spolu s režiséry Vladem Kubenkou a Peterem Mihálikem. Zachytili atmosféru ve dnech 21.–25. ledna 1969 v Praze a Bratislavě, tedy náladu po činu Jana Palacha, jenž je nahlížen i řadou osobností z oblasti kultury (Václav Havel, Vladimír Škutina, Rudolf Hrušínský). Film se stal trezorovým. Ve škole bude od 10 hod. promítán za přítomnosti svého tvůrce.

Foto: archiv rodiny Palachovy; Ivana Žižková, Renata Špačková, Jiří Špaček ml.