Nainstalujte si prosím Flash Player

Nainstalujte si prosím Flash PlayerGymnázium Jana Palacha, Mělník - idatabaze.czGymnázia - idatabaze.cz

Po měsíci.... Adaptovaní???

Text: Kateřina Vaňurová, Foto: Hana Güllichová

V rozmezí 5.-7. září se naše třída 1.A společně s třídou 1.B odebraly na adaptační kurz do Hořic, přesněji do autokempu Alegro v obci Dachova u Hořic v Podkrkonoší a již cestou do cílové destinace se autobusem nesl hluk hovoru od členů obou tříd.

Po příjezdu a rychlém ubytování jsme se sešli na první poznávací hry, jež zahrnovaly například „Lovce lidí“. Další věcí na programu se stalo vylosování jednoho spolužáka, jemuž jsme po celý pobyt měli dělat „tichého přítele“, což nám také dopomohlo ke sblížení.

Druhý den dopoledne jsme pokračovali v seznamovacích hrách a následně se přesunuli sportovat. Sportovní dopoledne se však pro některé z nás proměnilo do hodiny šermu, sebeobrany a jiných ukázek zálib našich spolužáků. Po obědě jsme se vypravili do Hořic, kde jsme všichni vzali útokem obchod s Hořickými trubičkami.

Poslední den nastal čas na odhalení našich „tichých přátel“ a také strávení posledních pár společných hodin před návratem zpět domů. Myslím, že adaptační kurz se celkově vydařil, částečně díky aktivnímu sbližování všech členů třídy, ale hlavně díky příjemnému přístupu profesorského sboru.