Nainstalujte si prosím Flash Player

Nainstalujte si prosím Flash PlayerGymnázium Jana Palacha, Mělník - idatabaze.czGymnázia - idatabaze.cz

Přírodovědný seminář v terénu

Pavlína Šámalová

Ve středu 19. září se studenti přírodovědného semináře ze třetích ročníků a septimy vypravili do Kokořínského Dolu na jeden a půldenní exkurzi věnovanou managmentu v ochraně přírody. Nejprve je čekala přednáška od týmu našich studentů, který hned na druhý den odjížděl na krajské kolo Ekologické olympiády. S nabytými informacemi se studenti vydali vybrat si pro své skupinky vhodné lokality pro následný výzkum.

Večer pak všem rozšířila znalosti o managmentu svou přednáškou profesorka Lenka Pořízková.

Na základě provedeného průzkumu posléze zkusili určit pro každou lokalitu deštníkový druh, což se asi nejlépe povedlo skupince, která prohlásila, že na své lokalitě ve skalách objevila dosud nepopsanou bylinu, kterou zároveň bryskně pojmenovala po jejím objeviteli Šimus maximus. Ostatní skupiny však tasily orchideje a tak nezůstaly pozadu. V závěru svého bádání zkusili navrhnout vhodný managment pro tato místa.

Své lokality i s návrhy managmentů si v závěru představili navzájem. Pak následoval jen výstup na Kokořín, kdy nesmím opomenout ochotu a obětavost se kterou studenti do kopce vynesli jak odbornou literaturu, tak kufr s binokulární lupou. Za což jim patří velký dík.