Nainstalujte si prosím Flash Player

Nainstalujte si prosím Flash PlayerGymnázium Jana Palacha, Mělník - idatabaze.czGymnázia - idatabaze.cz

Postup těsně unikl

Michal Holec, septima

Ve finále krajského kola soutěže Europa Secura naší školu reprezentovala dvě družstva. První tým byl složen ze studentů septimy (Filip Havlák, Michal Holec, Vojtěch Zlesák). Ti ve středu 30.5. do Centra pro evropskou politiku v Praze přijeli se svou prací na téma Severní Korea. Druhý tým zde reprezentoval 2. ročník (David Barta, Filip Janele, Aleš Sarnovský). Tento tým dostal o něco těžší téma, konkrétně konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou.

Tým ze septimy skončil jako loni na druhém místě a tým 2. ročníku skončil na čtvrtém místě.

V této soutěži je naše gymnázium velmi úspěšné. Loni dokázal tým ze sexty obsadit 6. místo v celé ČR. Doufejme, že se podobného výsledku dočkáme už třeba příští školní rok.
Opět po roce se dva týmy z naší školy zúčastnily krajského kola v soutěži EuropaSecura. Tato soutěž vznikla před 11 lety a přinesla do tradičních školních olympiád úplně jiný formát soutěže. Zároveň se zde soutěží ve tříčlenných týmech, což nutí soutěžící k týmové komunikaci.

V prvním kole každý tým vyplňuje online test, který se skládá z několika okruhů. Těmi nejvýraznějšími z nich jsou EU, NATO nebo orientace v evropských i celosvětových konfliktech.

Nejúspěšnější týmy postupují do písemné části krajského kola, kdy dostanou přidělené téma.    Na něj pak musí za měsíc napsat odbornou práci, ve které představí své téma, navrhnout postup EU a NATO v následujících měsících a mnoho dalšího.

Pět nejlepších prací z každého kraje postupuje do ústní části krajského kola. Zde naší školu reprezentovala z původních tří družstev dvě. První tým byl ze septimy (Filip Havlák, Michal Holec, Vojtěch Zlesák). Ti ve středu 30.5. do Centra pro evropskou politiku v Praze přijeli se svou prací na téma Severní Korea. Druhý tým zde reprezentoval 2. ročník (David Barta, Filip Janele, Aleš Sarnovský). Tento tým dostal o něco těžší téma, konkrétně konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou.

Každý tým měl během 10 minut shrnout svoji práci a zaměřit se na možný vývoj situace a doporučení pro EU a NATO. Po obhajobě následovala pětiminutová oponentura, kterou měl    za úkol zpracovat jiný tým. Následně se mohl obhajující tým vyjádřit k oponentuře. Po této využívané možnosti byl vždy prostor pro diskuzi o zpracovaném tématu.

Po projednání všech pěti prací zasedla na malou chvíli tříčlenná porota, která rozhodla, že vítězem krajského kola se stane tým gymnázia v Přibrami.

Tým ze septimy skončil jako loni na druhém místě a tým 2. ročníku skončil na čtvrtém místě.

V této soutěži je naše gymnázium velmi úspěšné. Loni dokázal tým ze sexty obsadit 6. místo v celé ČR. Doufejme, že se podobného výsledku dočkáme už třeba příští školní rok.