Nainstalujte si prosím Flash Player

Nainstalujte si prosím Flash PlayerGymnázium Jana Palacha, Mělník - idatabaze.czGymnázia - idatabaze.cz

Setkání s americkým velvyslancem

Lenka Pořízková, Vojtěch Zlesák, Renata ŠpačkováDo programu GLOBE je naše škola zapojena již několik let a v letošním školním roce pod jeho záštitou společně se vzdělávacím centrem TEREZA rozvíjíme v přírodovědných předmětech badatelsky orientovanou výuku (BOV). Proto jsme jako BOV připravili pro žáky nižšího gymnázia Den Země. Během tohoto dne žáci pracovali na úkolech z pedologie, geologie, hydrobiologie, ornitologie a ekologie obnovy. Každá třída během dopoledne řešila dva úkoly. A právě během prvního badatelského úkolu za námi přijel velvyslanec americké ambasády v ČR Stephen King, který se ihned s velkým zaujetím začal zajímat o skupinky bádajících žáků. Naši žáci z vyššího gymnázia Vanda a Vítek jej mezi skupinkami žáků provázeli a popisovali mu jednotlivé výzkumné aktivity. Pan velvyslanec měl spoustu otázek, na které mu bádající žáci pohotově odpovídali. Během své návštěvy se například dozvěděl, jak se pracuje s půdním vrtákem, zda byla po těžbě pískovna technicky rekultivována či které bezobratlé živočichy žáci objevili ve vodě nebo které druhy ptáků žijí a hnízdí na pískovně.

Po dokončení prohlídky jsme se sešli u vyvěšených plakátů, kde nás všechny přivítala paní ředitelka a poděkovala nám za účast na tomto projektu, do kterého je naše škola již dlouhodobě zapojena. Dále se ujal slova starosta Mělníka Ctirad Mikeš, který byl rovněž velmi vděčný za tuto akci, jelikož prý před deseti lety sám pískovnu navštívil, tehdy ještě v jejím dezolátním stavu. Připomněl nám, že Den Země je jediným globálním svátkem, do kterého jsou zapojeny všechny země světa. Hlavní důvody jeho vzniku byla úspora energií, její alternativní výroba a recyklace odpadů.
Nakonec k nám promluvil velvyslanec Spojených států amerických v ČR, jeho excelence Stephen King. Byl rovněž rád, že se zapojuje do tak rozsáhlého projektu, který vznikl v roce 1970 v jeho rodném státě Wisconsinu. Opět nám připomněl, že znečištění je celosvětový problém, jelikož nezná hranice či národy. Připomněl nám rok 2002, kdy byla Česká republika zasažena ničivými záplavami, které zasáhly i Mělník. Takové jsou důsledky znečištění a ničení našeho přírodního bohatství.
Nakonec nám poděkoval za působivou ukázku našeho výzkumu a ocenil zájem o životní prostředí. Označil za důležité, že se do jeho ochrany zapojují právě studenti a mladí lidé a těší se na další GLOBE akce.