Nainstalujte si prosím Flash Player

Nainstalujte si prosím Flash PlayerGymnázium Jana Palacha, Mělník - idatabaze.czGymnázia - idatabaze.cz

Robosoutěž 2018

Dana Hilská

V pátek 20. dubna 2018 se na FEL ČVUT uskutečnilo celorepublikové klání družstev žáků ZŠ a víceletých gymnázií. Naši školu reprezentovalo družstva RoboPalach red ve složení: Vojta Venzara, Pavel Šrytr a Filip Krajník a RoboPalach blue ve složení: Marian Šámal, Jakub JahodaHonza Čemus. V čele výpravy stál Honza Kalina, náš absolvent, který studuje mechatroniku na FSI VUT v Brně. 

Cílem úlohy bylo sestavit a naprogramovat robot tak, aby samostatně bez jakékoliv další pomoci (ovládání robota pomocí hlasu, bluetooth či jiných komunikačních kanálů nebylo dovoleno) projel trasu skládající se z barevných čtverců. Přes bílý čtverec měl jet robot rovně, na modrém zabočit vpravo, na červeném vlevo, na zeleném měl jet rovně, ale na každém druhém zeleném čtverci měl robot vytrousit kostičku ze svého zásobníku.

Úloha to byla velice těžká, takže už účast v soutěži byla malým vítězstvím. Z 50 přihlášených družstev jich 5 nepřijelo, nepodařilo se jim funkční robot postavit. 

Celkově náš druhý školní rok s roboty hodnotím kladně. Máme plnou podporu vedení školy i SRPŠ. Stavebnici lego EV3 máme od ČVUT zapůjčenu i nadále, takže i zájemci, kteří tuto drahou stavebnici lega nevlastní, mají z čeho stavět. Hoši a dokonce jedna dívka se zúčastňují i jiných robotických soutěží (Robotický den v Brně, Robotický den v Praze). Pavel a Martin pravidelně dojíždí do Robodoupěte a kromě toho, že nám vydatně pomáhá Honza Kalina, chodí na páteční kroužek robotiky Radek Šenfeld, který učí naše roboťáky programovat a nechal jim na vlastní náklady postavit soutěžní hřiště.