Nainstalujte si prosím Flash Player

Nainstalujte si prosím Flash PlayerGymnázium Jana Palacha, Mělník - idatabaze.czGymnázia - idatabaze.cz

Po stopách detektivního příběhu

prima, foto: Mgr. Dagmar Dvořáková

Březen je nazýván Měsícem knihy, proto prima na jeho počátku zahájila literární projekt, který zahrnuje řadu aktivit, a to nejen četbu knihy – v našem případě s názvem Zločin na Starém Městě pražském. S jeho autorkou Danielou Krolupperovou se setkáme 19. 3., celý projekt bychom měli zakončit na Noci s Andersenem. Co bylo na začátku? Seznámení se s místem děje na pomezí Starého Města pražského a Židovského Města v závěru 19. století. Proto nám byl představen Langweilův model Prahy a do Prahy jsme se také vydali. Ovšem nejprve do Národní galerie.

Ve čtvrtek 8. 3. 2018 se prima vypravila do Veletržního paláce Národní galerie v Praze po stopách obrazu Vražda v domě od Jakuba Schikanedera. Na návštěvu jsme se připravovali ve škole díky knize Daniely Krolupperové Zločin na Starém Městě pražském a studiem Langweilova modelu.

V galerii nás čekaly dva programy, a to Na stopě a V galerii se skicákem. Důležitější pro nás byl prvně zmíněný.

V prvním programu jsme se stali detektivy. Bádali jsme nad obrazem J. Schikanedera Vražda v domě (olej, plátno, 203 x 321 cm). Zachycuje nejspíš reálnou událost z konce 19. století, kdy byla nalezena mrtvá dívka na dvoře domu čp. 255 v Rabínské ulici. Nejdříve jsme stanovili hypotézu, jak se zde mohly události odehrát. Následovala cesta k samotnému obrazu, tedy k „místu činu“. „Setkali jsme“ se zde se třemi svědky, které jsme postupně podrobili výslechu (do role svědků se výborně vžila naše průvodkyně). Následovala rekonstrukce (živý obraz) události v podání několika skupin. Odehrála se vražda? Sebevražda? Jednalo se o nešťastnou náhodu?

Následně jsme se seznámili s díly Jakuba Schikanedera, smutnými, melancholickými, tajemnými, s postavami žen v nelehké životní situaci.

V druhém programu jsme kreslili podle skutečných obrazů nebo frotážovali předměty, které se nám dostaly pod ruku. Výsledná malá díla jsme svázali do sešitu a část galerie jsme si tak odnášeli s sebou domů.

Příběh obrazu i knížky nás zavedl na pomezí Židovského Města (Josefova) a Starého Města pražského. Prohlédli jsme si významné budovy, o nichž byla zmínka v příběhu (např. radnice s židovskými hodinami, které jdou z našeho pohledu „pozpátku“, Staronová synagoga, kde ožil příběh golema). Řada míst však dnes neexistuje, zmizela na přelomu 19. a 20. století při přestavbě této oblasti. Poté jsme se zastavili u sochy Mojžíše a pozoruhodné sochy Franze Kafky, jak dokládá jeden ze snímků.

A co náš čeká dále kromě četby? Setkání se spisovatelkou Danielou Krolupperovou. O tom příště.


A ještě zalistujeme knihami:

… Vydal jsem se po ní a cestou nepotkal živou duši. Potom se z otevřeného průjezdu ozvalo volání o pomoc; úpěnlivý ženský hlas, pak výkřik a najednou ticho.

Vešel jsem do dvora současně s lidmi, kteří sem přicházeli z okolních domů. Za okny se rozsvěcovaly lampy a objevovala se tam jedna temná hlava za druhou. U přizděné kolny na dříví se choulil houfek chudě oblečených lidí, bylo jich asi osm, hovořili vzrušenými, vyděšenými hlasy. Opodál, vedle sudu na dešťovou vodu, ležela v kaluži krve nějaká dívka. Podle polohy těla a nepřirozeně stočené hlavy se dalo hádat na zlomený vaz.

Miloš Urban: Lord Mord

 
Proběhl Hampejskou ulicí, vběhl do Rabínské do dvora domu číslo 255. Ale koně neviděl. Zato na zdi vedle brány seděla velká babočka admirál. Bylo to zvláštní, protože už byl podzim a motýli po městě nelétali. Než si Kubík mohl pestře zbarveného motýla lépe prohlédnout, něco prudce dopadlo kousek od něj na kamenné kočičí hlavy. Ozval se tupý úder. Byl to jen mžik.

Přímo před Kubou, na dlažbě kousek od kanálu leželo tělo hezké mladé ženy. Ruce měla bezvládně rozhozené. Kolem hlavy se jí začala rozlévat jasně červená krev. Bezpochyby byla mrtvá. Musela přepadnout z pavlače.

Daniela Krolupperová: Zločin na Starém Městě pražského