Nainstalujte si prosím Flash Player

Nainstalujte si prosím Flash PlayerGymnázium Jana Palacha, Mělník - idatabaze.czGymnázia - idatabaze.cz

Fotosoutěž

Dagmar Prajznerová

O SOUTĚŽI
V letošním školním roce 2017/18 odborná porota vybrala tři témata, která můžete svými fotografiemi reflektovat. Další text, který dále rozvádí každé ze zmiňovaných témat, nechť slouží k inspiraci. Samozřejmě jako kreativní jedinci můžete pojmout každé z témat zcela originálně a osobitě.

TÉMATA FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE

I. 
Portrét 

Kdo jsi? Zaznamenejte lidské tváře, vyjádřete osobnost fotografovaného. Nevítězí rychlost poříze ného snímku, spíš vlídné slovo a porozumění, hloubka prožitku, aby divák mohl odpovědět na otázku „Kdo jsi?“. Existují i dvojportréty a autoportréty. Zkuste něco nového, miliardy špatných „selfíček“ už tu byly.
 
maximálně 3 fotografie

II.
Strom ! ? 

Kde jsou stromy, nejsou domy, kde jsou domy, nejsou stromy. Nebo to tak není? Strom bude hlavním námětem. Je to živoucí objekt, má kořeny, kmen, větve, listy či jehličí. I holé stromy mají své kouzlo, je dobře vidět, jak je ustrojeno jejich větvoví.

Naši předkové dobře věděli, kam v krajině strom zasadit. Podobně tomu bylo i ve městech. Právě tady a dnes vás spíše zaujmou smutné zbytky stromů. Nezapomeňte na kontrast, imaginaci, vtip a nadsázku.

maximálně 3 fotografie

III. Reportáž

Vznikla jako novinářská disciplína, která popisovala slovy. Vy budete popisovat obrazem, vydáte se do terénu a pomocí čtyř fotografií nabídněte reportáž o místě a lidech. Váš celý soubor by měl mít výpovědní hodnotu daného okamžiku a místa události. Jeho název bychom měli odhadnout bez vysvětlujících textů, které ovšem stejně dodáte.

Přemýšlejte o rozmístění fotografií v mozaice. Existuje celek i detail.
maximálně 1 reportáž

(4 fotografie spojené do jednoho snímku)

Každá fotografie musí povinně obsahovat svůj krátký textový příběh o tom, jak fotografie vznikla a čím byla vyfocena (do 300 znaků). Vložená fotografie bez registrace školy nebude hodnocena! Registraci školy doporučujeme provést před vlastní registrací soutěžícího.

Nezletilí soutěžící musí zároveň s fotografií zaslat i prohlášení zákonného zástupce. Bez zaslání tohoto podepsaného formuláře zákonným zástupcem žáka/žákyně nemohou být žákovské fotografie zařazeny do soutěže! (Je třeba je stáhnout, vyplnit a zaslat na adresu organizátora soutěže - 

Gymnázium Oty Pavla
Loučanská 520
153 00 Praha 16
sekreteriat@gop.cz<mailto:sekr eteriat@gop.cz>
+420257911680)

Při vytváření snímků ať funguje ve správném poměru srdce – oko – ruka. Buďte otevření, vnímaví, citliví, někdy vám motiv přijde sám naproti. Hodně štěstí!

Před odesláním snímku do soutěže můžete přijít na konzultaci do kabinetu VV.
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROHLÁŠENÍ
Škola (školské zařízení) ………………….…………………………………………………………….….……………..
Jméno a příjmení žáka:……………………………..…………………, datum narození: ……………….….….
Adresa bydliště….………………………………………………………………………………………………………..…..
Zákonný zástupce nezletilého žáka bez plné svéprávnosti: …………………………….………….…...
V souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zákona č. 89/2012, občanský zákoník, a zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, Vás žádáme o vyjádření souhlasu, a to v následujících souvislostech:
Souhlasím s užitím autorských děl — fotografií vytvořených mým synem/dcerou v rámci celostátní fotografické soutěže PhotoCONTEST, a to za účelem jejich vystavení v galerii na adrese www.photobase.cz a na souvisejících výstavách vítězných fotografií.
Děkujeme za spolupráci.
Prohlášení zákonného zástupce žáka:
Souhlasím ve výše uvedeném rozsahu.
V …………………………, dne ……………… ,                                                                                                             podpis zákonného zástupce …………………………………...