Nainstalujte si prosím Flash Player

Nainstalujte si prosím Flash PlayerGymnázium Jana Palacha, Mělník - idatabaze.czGymnázia - idatabaze.cz

Mistři kolegiální podpory

Lenka Pořízková

Vyučující biologie a chemie na naší škole jsou od 1. 9. 2017 do 31. 7. 2019 zapojeny do projektu Mistři kolegiální podpory v oblasti přírodovědné gramotnosti CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000513. Projekt je realizován v rámci výzvy OP VVV Budování kapacit pro rozvoj škol I., podporované aktivity 2. Rozvoj dovedností pro kolegiální podporu.  Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a připravila jej vzdělávací centra ekologické a environmentální výchovy Tereza, Lipka  a Sever. Cílem našeho projektu je  prostřednictvím kolegiální podpory naučit se, rozvíjet a ve výuce uplatňovat metody badatelsky orientované výuky a tím zvýšit přírodovědnou gramotnost  žáků.

Badatelsky orientovaná výuka (BOV) je založena na kladení otázek k tématu, výběru otázky výzkumné,  formulování hypotézy a hledání vhodných postupů (pokusů) vedoucích k jejímu ověření. Žáci jsou vedeni k samostatné i skupinové tvořivé práci.