Číslo transparentního účtu Gymnázia Jana Palacha Mělník: 115-5101730267/0100
Odkaz na transparentní účet Gymnázia Jana Palacha Mělník

Pokyny k platbě na transparentní účet Gymnázia Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421

 číslo účtu

 115-5101730267

 kód banky

 0100

 banka

 Komerční banka

 konstantní symbol

 0308

 variabilní symbol

 přiřadí vedoucí akce společně s hospodářkou školy

 specifický symbol

 přiděleno žákovi po celou dobu studia, uvedeno v Bakalářích v položce "evidenční číslo"

 zpráva pro příjemce

 příjmení a jméno žáka

 poznámka

 označení třídy v aktuálním roce