Školní WiFi

Díky spolupráci a financování z projektů Brána Jazyků, Nevšední Matematika Všedního Dne, SRPŠ a sponzorským darům vznikla na gymnáziu bezdrátová síť WiFi sloužící pro připojení studentů k internetu na jejich vlastních zařízeních.

Aktuálně je možné se připojit v prostorách gymnázia ke dvěma různým WiFi sítím: GJP-ME a GJP-ME GUEST.


Síť GJP-ME GUEST slouží hlavně pro návštěvníky a pro ty co mají problém se připojit k síti GJP-ME. Síť GJP-ME GUEST je více omezená na rychlosti (1 Mb/s download a 512 kb/s upload) a v této síti nefunguje roaming pro předávání klientů, jelikož každý přístupový bod vystupuje zcela samostatně, což je vhodné i v případě výpadku vnitřní infrastruktury, kde bude WiFi síť stále fungovat. WiFi síť GJP-ME GUEST je zcela otevřená, takže nedoporučujeme přes ní posílat nezabezpečeně jakákoliv citlivá data jako jsou hesla či jiné přístupové údaje. Pro bezpečné připojení se připojte k síti GJP-ME!

Naopak síť GJP-ME je zabezpečena protokolem WPA2 a ověření probíhá pomocí protokolu 802.1x, což zajišťuje velmi dobrou míru zabezpečení. Dále síť GJP-ME má vyšší limity (5 Mb/s na download a 1 Mb/s na upload). Pro správnou funkčnost zabezpečení doporučujeme stáhnout si a nainstalovat následující certifikáty do operačního systému:

Stáhnout certifikáty

Instalace certifikátů je nutná, pokud se vám na OS Windows nedaří připojit vůbec, ani po zadání hesla k připojení! Toto jsme zaznamenali u Windows 7 a Windows 8, Windows 8.1. Windows 10 by již tento krok neměli potřebovat. Nicméně z důvodu bezpečnosti doporučujeme tento krok provést na všech systémech.

Pro instalaci certifkátů k WiFi GJP-ME je potřeba jen pár jednoduchých úkonů (návod je psán pro Windows 7, na jiných operačních systémech se může postup lišit):
 1. Po stažení certifikátů si je rozbalte a dvakrát klikněte na každý z nich pro instalaci. V nabídce, která se Vám otevře, klikněte na “Nainstalovat certifikát”:

 2. V průvodci dojděte až k místu pro výběr úložiště certifikátů:


  Zde vyberte pro certifikát “ca” jako úložiště “Důvěryhodné kořenové certifikační autority” (nejprve klikněte na "Všechny certifikáty umístit v následujícím úložišti" a pak na tlačítko "Procházet..."):


  Pro certifikát “server” můžete nechat volbu na “Automaticky vybrat úložiště certifikátů na základě typu certifikátu”.
 3. Poté dokončete procházení průvodcem

 4. A instalaci potvrďte:

 5. Bohužel někdy se na některých počítačích stane, že se zobrazí následující hláška:


  V tomto případě zkontrolujte, že v dialogu je věta, že server GJP-ME předložil platný certifikát vydaný autoritou GJP-ME a klikněte na “Připojit”.
 6. Přihlaste se k síti GJP-ME s uživatelským jménem student a heslem student.

Pro připojení k WiFi GJP-ME GUEST je potřeba jen pár jednoduchých úkonů:
 1. Najít bezdrátovou síť pojmenovanou GJP-ME GUEST - síť nepožaduje žádné heslo k prvotnímu připojení a je tedy dostupná všem.
 2. Po připojení k síti otevřete svůj internetový prohlížeč a zadejte libovolnou stránku kromě www.gjp-me.cz (stránky gymnázia jsou dostupné bez přihlášení).
 3. Zobrazí se Vám následující přihlašovací dialog:
 4. přihlaste se s uživatelským jménem student a heslem student.
 5. Po přihlášení můžete využívat služby bezdrátového připojení k internetu. Je ale nutné respektovat určitá pravidla, která najdete níže na této stránce.

Možné problémy a jejich řešení

Pokud se vám z nějakých důvodů nedaří přihlásit, zkontrolujte si, že máte povolen v prohlížeči JavaScript a že nemáte nastavenou nějakou proxy pro připojení k internetu. Pokud máte doplněk NoScript, zkontrolujte si, že máte vyplý doplněk ABE. V případě přetrvávajících problémů se můžeze obrátit na email webmaster@gjp-me.cz.

Pravidla používání bezdrátového připojení k internetu (WiFi) v prostorách Gymnázia Jana Palacha, Mělník

 1. WiFi připojení poskytované Gymnáziem Jana Palacha v Mělníku funguje v současnosti v testovacím režimu a některé parametry se mohou změnit.
 2. WiFi je zdarma k dispozici v určených prostorách gymnázia.
 3. V případě technických nebo jiných problémů si gymnázium vyhrazuje možnost službu omezit nebo zastavit.
 4. Na tuto službu není právní nárok a gymnázium neodpovídá za škody, jež by mohly uživateli v důsledku těchto okolností vzniknout.
 5. Je zakázáno poskytovat přihlašovací údaje třetím osobám a provádět činnosti, které vedou k narušení soukromí jiného uživatele, a to i tehdy, kdy jiný uživatel svou nedbalostí umožní přístup k citlivým údajům.
 6. Uživatel musí respektovat všechna autorská práva stanovená platnými právními předpisy.
 7. Je zakázáno vyhledávat, prohlížet, tisknout a šířit elektronické dokumenty s pornografickým nebo národnostně a nábožensky urážlivým obsahem, stránky propagující rasismus, násilí nebo podněcující k užívání drog.
 8. Je zakázáno provozovat hazardní hry a vše, co je neslučitelné s platnými právními předpisy ČR.
 9. Gymnázium neodpovídá za škody způsobené uživateli v důsledku výpadku sítě, opožděného dodání či poškození dat, ani za škody vzniklé chybným nastavením uživatelského zařízení.
 10. Gymnázium si vyhrazuje možnost zamezit uživateli přístupu k WiFi při porušení výše uvedených podmínek.

Aktuální stav WiFi: