Obory studia

Na našem gymnáziu probíhá vyučování zároveň ve dvou oborech.

  • osmileté studium / pro žáky 5. ročníků - 79-41-K / 81 
  • čtyřleté studium / pro žáky 9. ročníků - 79-41-K / 41 

Do osmiletého klasického gymnázia se hlásí žáci z páté třídy základní školy. Oproti základní škole jsou tu kladeny vyšší nároky na žáky, především ve studiu jazyků, matematiky, literatury, českého jazyka... Studenti jsou dlouhodobě připravováni ke studiu na vysokých školách popř. na vyšších odborných školách.

Do čtyřletého gymnázia se žáci hlásí po absolvování deváté třídy základní školy. Věnují se zde jak humanitním, tak i přírodovědným předmětům, zdokonalují se v matematice, prohlubují si znalosti historie, literatury, geografie, geologie, fyziky, chemie a dalších předmětů.