Preventivní program školy je k nahlédnutí u školní metodičky prevence, Mgr. Dagmar Dvořákové

Program proti šikanování