Maturitní zkoušky v roce 2019

Kalendárium


Počet a forma povinných a nepovinných zkoušek a nabídka předmětů pro povinné a nepovinné zkoušky v profilové části maturitní zkoušky jsou platné pro jarní i podzimní termín školního roku 2018/19.

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí - společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Maturitní model


Společná část

Povinné zkoušky koná žák v jedné úrovni. Maturitní zkoušku z matematiky vykoná formou didaktického testu, zkoušku z jazyků formou komplexní zkoušky. Zkoušku Matematika + lze skládat pouze nepovinně.

Profilová část

Skládá se ze dvou povinných zkoušek a maximálně dvou zkoušek nepovinných. Profilové zkoušky se konají formou ústní zkoušky před maturitní komisí. Zadání si žák losuje z nabídky 20 – 30 témat. Příprava na zkoušku trvá 15 minut, zkouška samotná také 15 minut.

Nabídka povinných i nepovinných zkoušek:

·         cizí jazyk (jiný, než ve společné části maturitní zkoušky a pokud byl povinným předmětem alespoň po čtyři roky studia žáka)

·         matematika (pokud není součástí ve společné části maturitní zkoušky)

·         základy společenských věd

·         zeměpis

·         dějepis

·         fyzika

·         chemie

·         biologie

Termín přihlašování k maturitní zkoušce pro jarní zkušební období je do 3. prosince 2018 ředitelce školy.
 

Zkouška Matematika +

Nejedná se o maturitní zkoušku, žák se nehlásí prostřednictvím školy, výsledek není na maturitním vysvědčení. Zkouška je dobrovolná, bezplatná, přihlásit se může pouze prvomaturant. Katalog požadavků a kritéria hodnocení jsou ke stažení z www.novamaturita.cz. Žáci se hlásí přes www.cermat.cz prostřednictvím elektronického formuláře v období od 2. ledna do 15. ledna 2019. Zkouška se bude konat pouze v jarním zkušebním období na vybraných spádových školách. Je možný pouze jeden pokus. Některé fakulty VŠ zohlední výsledek ve svých kritériích pro přijímací řízení ke studiu na VŠ či ve svých stipendijních programech. Seznam bude zveřejněn na stránkách Centra nejpozději do 15. listopadu školního roku, v němž se zkouška koná.

 
Seznam literárních děl ke společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury

Seznam děl - formulář pro maturanty

Témata profilové části maturitní zkoušky 2019