Informace o ochraně osobních údajů (čl. 12 nařízení) 

Veškeré informace o tom, jak škola zajišťuje ochranu osobních údajů, jsou v listinné podobě uloženy ve spisovně školy, v elektronické podobě na www stránkách školy

Informace o ochraně osobních údajů jsou zpracovány v podobě:

  Směrnice ředitele školy k ochraně osobních údajů

  Informace o ochraně osobních údajů pro zaměstnance 

  Informace o ochraně osobních údajů pro zákonné zástupce žáků

  Informace o ochraně osobních údajů pro žáky

Ředitel školy informuje zaměstnance školy nejméně 1x ročně o ochraně osobních údajů ve škole.

Třídní učitelé nejméně 1x ročně informují žáky (třídnické hodiny) a zákonné zástupce žáků (třídní schůzky) o ochraně osobních údajů ve škole.

 

Informace o ochraně osobních údajů pro žáky

Informace o ochraně osobních údajů (GDPR) - zákonní zástupci

Informace o ochraně osobních údajů (GDPR) - zaměstnanci

 

Kontakt na pověřence: poverenec@gjp-me.cz