Časové rozvržení školního roku 2016/2017
              

1. pololetí                   1. 9. 2016 – 31. 1. 2017

2. pololetí                   1. 2. 2017 – 30. 6. 2017


Prázdniny

podzimní prázdniny                26. 10. – 27. 10. 2016

vánoční prázdniny                  23. 12. 2016 – 2. 1. 2017

pololetní prázdniny                 3. 2. 2017

jarní prázdniny                       13. 2. – 19. 2. 2017

velikonoční prázdniny             13. 4. 2017

hlavní prázdniny                     1. 7. 2017 - 1. 9. 2017

 

Den otevřených dveří           10. 1. 2017 (Út) od 8.00 do 17.00

 

Přijímací zkoušky ke studiu

Přihlášky škola přijímá do 1. března 2017.

Jednotné přijímací zkoušky se budou konat formou písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

1. kolo přijímacího řízení 12. – 28. dubna 2017 (pro VG i NG)

 

Maturitní zkoušky tříd P8, 4. A, 4. B

Přihlášky k maturitní zkoušce do 1. prosince 2016

Didaktické testy a písemné práce společné části se konají v období od 2. května do 15. května 2017, ústní zkoušky společné části a profilové části se konají v období od 16. května do 10. června 2017.

 

Termíny hodnotících a klasifikačních pedagogických rad

první čtvrtletí 15. 11. 2016

první pololetí 26. 1. 2017

třetí čtvrtletí 4. 4. 2017

hodnocení studentů čtvrtých ročníků 26. 4. 2017

druhé pololetí 26. 6.2017


Třídní schůzky, informace rodičům

15. 11 2016

5. 4 2017

Kurzy:

Adaptační kurz pro žáky primy 5. – 7.- 9. 2016

Adaptační kurz pro žáky prvních ročníků 7. – 9. 9. 2016

Jarní výukový a turistický kurz pro žáky VG 21. - 23. 6. 2017

Výuková exkurze pro primu květen, červen 2017 (5 dnů, bude upřesněno)

 

Projektové dny

Den Země 21. 4. 2017

Hrajeme pro… 16. 11. 2016

 

Zahraniční exkurze

Poznávací exkurze Londýn a okolí 6. – 10. 9. 2016

Vánoční Regensburg 13. 12. 2016

Normandie 28. 5. - 2. 6. 2017